Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

JP Morgan obniżył prognozę PKB dla Polski

W reakcji na spadek sprzedaży detalicznej w grudniu, pierwszy od kwietnia 2010 r., bank JP Morgan obniżył prognozę PKB dla Polski za IV kwartał 2012 r. do 0,9 proc. rok do roku z 1,2 proc. rdr, a w ujęciu kwartalnym do poziomu bliskiego zera.
Oficjalne dane PKB za cały 2012 r. GUS ogłosi w najbliższy wtorek. Prognoza JP Morgana wynosi 2,1 proc. rok do roku wobec średniej oczekiwań 2,2 proc. w ujęciu rocznym.

W I półroczu 2013 r. bank zakłada PKB Polski w wysokości 1,0 proc. rok do roku i 1,8 proc. w ujęciu rocznym za drugie półrocze. Za cały 2013 r. bank zakłada dla Polski PKB w wysokości 1,5 proc. rok do roku.

JP Morgan nadal spodziewa się obniżki stóp procentowych w lutym, a docelowej redukcji głównej stopy procentowej w II kwartale 2013 r. do 3,25-3,50 proc. wobec 4,0 proc. obecnie.© Portal Spożywczy 2022-08-18 12:25:51