Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Będą zmiany we władzach Polskiego Jadła?

W najbliższą środę odbędzie się walne zgromadzenie. Czy dojdzie do zmian we władzach restauracyjnej spółki? - zastanawia się "Parkiet".

Krzysztof Moska, akcjonariusz Polskiego Jadła, zamierza przekazać upoważnienie do głosowania ze swoich akcji Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Ono zaś ma pod adresem krakowskiej spółki sporo krytycznych uwag - pisze "Parkiet".

Zdaniem Piotra Cieślaka, wiceprezesa SII, splot wydarzeń związanych z optymistycznymi zapowiedziami prezesa spółki, następnie transakcjami sprzedaży akcji przez Jana i Michała Kościuszko, a finalnie złożenie wniosku o upadłość z możliwością zawarcia układu na pewno budzić może duże kontrowersj. Lista zastrzeżeń, które ma Stowarzyszenie, jest jednak znacznie szersza. Ich zdaniem, wątpliwości budzić mogła także polityka informacyjna dotycząca rozmów z inwestorem. Znakiem zapytania są także dalsze losy spółki.

Jak czytamy w "Parkiecie", wsparcie, jakie dostanie SII, będzie spore, ponieważ w posiadaniu Moski są akcje, które stanowią około 7 proc. udziałów w kapitale i uprawniają do 6,5 proc. głosów. Z kolei prezes Jan Kościuszko dysponuje papierami, które są uprzywilejowane i dają mu ponad 14-proc. udział w głosach.© Portal Spożywczy 2022-08-07 18:04:54