Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Zmiany w kontyngentach taryfowych na masło i sery z Nowej Zelandii

Dnia 25 stycznia 2013 r. w Dzienniku Urzędowym UE ukazało się rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 64/2013 z dnia 24.01.2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 w zakresie administrowania kontyngentami taryfowymi WTO na ser i masło nowozelandzkie - informuje FAMMU/FAPA.

W celu zapobiegania spekulacji przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnego wykorzystania kontyngentów taryfowych dla nowozelandzkiego sera zdecydowano o ograniczeniu wniosków o wydanie pozwolenia do 25% odpowiedniego dostępnego kontyngentu. Ponadto biorąc pod uwagę sezonowość produkcji mleczarskiej w Nowej Zelandii, kształtowanie się cen i czas niezbędny do przewozu przedmiotowych produktów do Unii, należy przewidzieć trzecią serię przydziału pozwoleń na przywóz we wrześniu w odniesieniu do kontyngentów. Wnioski o pozwolenie odnoszą się do co najmniej 10 ton i do ilości nie większej niż ilość dostępna w ramach kontyngentu na podokres.

Wnioski o pozwolenia na przywóz można składać jedynie od dnia 20 do dnia 30 listopada w odniesieniu do przywozu dokonanego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca następnego roku; od dnia 1 do dnia 10 czerwca w odniesieniu do przywozu dokonanego w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia danego roku; od dnia 1 do dnia 10 września w odniesieniu do przywozu dokonanego w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia danego roku.

Kontyngenty opiewają łącznie na 74,693 tys. ton masła i 11 tys. ton serów. 4 tys. ton, dotyczy sera do przetworzenia, a 7 tys. ton dot. sera cheddar.

Należność celna przywozowa została ustalona na poziomie 70 EUR/100 kg w przypadku masła i 17,06 EUR/100 kg dla serów. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 64/2013 stosuje się od roku kontyngentowego rozpoczynającego się w dniu 1 stycznia 2014 r.© Portal Spożywczy 2022-08-07 19:02:07