Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Ujednolicone opakowania wyrobów tytoniowych naruszają przepisy polskiej konstytucji

Od ubiegłego roku Australia jako pierwszy kraj wprowadziła w życie przepisy dot. ujednoliconych opakowań dla wyrobów tytoniowych (plain packaging) wraz ze standaryzacją nazw poszczególnych marek. - W praktyce oznacza to, że wszystkie rodzaje papierosów bez względu na rozmiar, będą sprzedawane w takich samych opakowaniach, w tym samym kształcie, w kolorze oliwkowym - tłumaczy dr Ewa Skrzydło-Tefelska, partner w Kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak.


Autor: ŁR, portalspozywczy.pl
Data: 15-02-2013, 12:53

Ujednolicone opakowania różnią się jedynie nazwą marki, która jest zapisana tą samą czcionką. - 75 proc. powierzchni zajmują ostrzeżenia dla potencjalnych palaczy. Są one szczególnie drastyczne - zdjęcia organów ciała palaczy, chorujących dzieci palących rodziców i osób umierających z powodu nałogu. Podobne, restrykcyjne przepisy chce także wprowadzić Unia Europejska, nie zważając na zgłoszone zastrzeżenia Światowej Organizacji Handlu (WTO), która wszczęła oficjalne postępowanie w tej sprawie - wskazuje dr Ewa Skrzydło-Tefelska. - To kolejna regulacja, która może uderzyć w polski sektor tytoniowy - dodaje.

W jej opinii propozycję nowelizacji Dyrektywy 2001/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 czerwca 2001 r. należy uznać za niezgodną z Konstytucją w zakresie wprowadzenia generycznych, ustandaryzowanych opakowań wyrobów tytoniowych ze względu na oczywiste naruszenie art. 20 i art. 22 Konstytucji RP. - Normy te dotyczą wolności działalności gospodarczej, rozumianej jako swoboda działalności, która ma na celu pozyskiwanie dóbr materialnych i osiąganie zysku poprzez wytwarzanie dóbr, prowadzenie nimi obrotu, dostarczanie na rynek, świadczenie usług za odpłatnością itp. - tłumaczy partner w Kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak.

- Wynikające z nowelizacji Dyrektywy ograniczenie swobody działalności gospodarczej polega przede wszystkim na ograniczeniu "swobody konkurowania", sprawia bowiem, że jedynym czynnikiem różnicującym te same rodzajowo produkty tytoniowe będzie ich cena. Tym samym zabieg ten nie może przyczyniać się do ograniczenia zakupu tych wyrobów i ich spożycia. Nie jest wykluczone, że zróżnicowane cenowe będzie stymulować nabywanie tańszych marek, oferowanych w bardzo podobnie wyglądających opakowaniach. Rozwiązanie to nie spełnia zatem wymogów zasady proporcjonalności w aspekcie konieczności i skuteczności - podkreśla.

Należy także zwrócić uwagę na fakt, że wejście w życie tej części Dyrektywy (po implementacji) oznaczać będzie zakaz umieszczania na opakowaniach znaków towarowych stosowanych od wielu lat przez firmy do oznaczania wyrobów tytoniowych. - W istocie będzie to prowadziło dopozbawienia danej firmy prawa do własnego znaku towarowego. W rzeczywistości marka produktu przestałaby istnieć. Stanowiłoby to naruszenie konstytucyjnego prawa własności (art. 20, 21 i 64 Konstytucji) - zauważa Skrzydło-Tefelska.

- Zgodnie z Traktatem o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej tzw. TFUE, dyrektywa wiąże każde Państwo Członkowskie, do którego jest skierowana, w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty, pozostawiając jednakże organom krajowym swobodę wyboru formy i środków. Głównym zadaniem unijnej dyrektywy jest harmonizacja ustawodawstw krajowych. Jest to pośrednia forma legislacji, której tworzenie odbywa się dwustopniowo, pierwszy etap obejmuje ustalenie linii politycznej na poziomie unijnym, zostawiając jednocześnie państwo członkowskim swobodę w ustaleniu środków i form jej osiągnięcia. W drugim etapie - zawarty w treści dyrektywy cel jest inkorporowany do krajowych porządków prawnych poprzez wydanie stosownych przepisów, najczęściej w ciągu 2 lat. Po przyjęciu dyrektywy na poziomie europejskim Polska praktycznie nie będzie mogła odmówić jej implementacji do prawa krajowego. W konsekwencji uchwalenie kontrowersyjnej Dyrektywy przez UE zmusiłoby naszego ustawodawcę do uchwalenia niekonstytucyjnej ustawy - zaznacza.

Jej zdaniem należy wykorzystać wszelkie środki prawne - zwłaszcza wynikające z ustawy z 11.03.2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem RP w Unii Europejskiej - aby odpowiednio zmodyfikować projekt Dyrektywy zawczasu, a konsekwencje wynikające dla Polski z jej uchwalenia trzeba uświadomić naszym przedstawicielom zasiadającym w Parlamencie Europejskim.

© Portal Spożywczy 2021-01-23 05:59:25