Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Komisja Gospodarki ostro o dyrektywie tytoniowej

W ocenie sejmowej Komisji Gospodarki zmiany proponowane w „dyrektywie tytoniowej" mogą powodować negatywne konsekwencje natury gospodarczej, w tym dla budżetu państwa oraz bilansu handlowego Polski.


Autor: ŁR, portalspozywczy.pl
Data: 15-02-2013, 13:42

Jak zauważa Maks Kraczkowski, Zastępca Przewodniczącego Komisji - proponowane zmiany będą niekorzystnie oddziaływać na sytuację polskiego przemysłu tytoniowego, plantatorów tytoniu, pracowników zatrudnionych w sektorze, a także handlu detalicznego.

Zdaniem Komisji, jako niekorzystne z punktu widzenia krajowego przemysłu tytoniowego i plantatorów tytoniu, należy ocenić propozycje Komisji Europejskiej polegające na wprowadzeniu zakazu stosowania niektórych składników i dodatków do produkcji papierosów, w tym zakaz stosowania mentolu.

Komisja wskazuje również na negatywne gospodarczo skutki standaryzacji opakowań wyrobów tytoniowych, a także wyglądu papierosów obejmującą w praktyce wszystkie cechy produktu i jego opakowania. Jako niekorzystny zakwalifikowany został także zakaz sprzedaży papierosów o średnicy mniejszej niż 7,5 mm, co oznacza zakaz sprzedaży papierosów cienkich - "slim".

W ocenie Komisji wykluczenie z obrotu papierosów mentolowych oraz papierosów cienkich oznaczać może likwidację nawet do 30 proc. legalnego rynku wyrobów tytoniowych w Polsce oraz spadek zapotrzebowania na krajowy surowiec tytoniowy, w którego uprawę zaangażowanych jest ok. 14,5 tys. producentów rolnych.

- Sytuacja taka, zamiast zmniejszenia liczby osób palących, może skutkować głównie przeniesieniem tego rynku wyrobów tytoniowych do "szarej strefy", kosztem przedsiębiorców legalnie płacących podatki i interesów budżetu państwa - podkreśla Kraczkowski.

- Komisja negatywnie ocenia propozycję przyszłych zmian istotnych elementów dyrektywy. Należy zauważyć, że Komisja Europejska nie przedstawiła wiarygodnych argumentów wskazujących, że założenia projektu dyrektywy wiążą się, oprócz obciążeń dla krajowego sektora tytoniowego, również z wymiernymi korzyściami w zakresie ochrony zdrowia - dodaje.

© Portal Spożywczy 2021-01-23 04:57:45