Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Chorwacka branża mleczarska w kryzysie

Mleko się wylało... a chorwackie władze próbują teraz posprzątać bałagan. Tamtejsza branża jest w głębokim kryzysie po tym, jak odkryto rakotwórcze związki w eksportowanym przez nich surowcu. Zlecono badania w niezależnym, austriackim laboratorium - podano w programie "Agrobiznes" w TVP.

Próbki wysłano do Wiednia. Wprawdzie wykryto w nich niebezpieczne dla zdrowia aflatoksyny, ale w minimalnych ilosciach. Zaufanie do chorwackiego surowca podważają jednak macedońskie służby sanitarne. Badane przez nich mleko nie spełniało standardów, bo ilość rakotwórczych związków przewyższała normy.© Portal Spożywczy 2022-08-18 12:20:05