666 Drukuj
Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

MSZ: W Polsce obowiązuje zakaz uboju rytualnego

W Polsce obowiązuje zakaz uboju rytualnego - wyjaśniło w informacji przesłanej we wtorek do PAP Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dodało, że według jego informacji Polska powiadomiła Komisję Europejską przed 2013 r. o polskim zakazie takiego uboju.


Autor: PAP
Data: 12-03-2013, 16:37

Obowiązek takiego zawiadomienia Komisji jeszcze przed 1 stycznia 2013 r. wynika z art. 26 unijnego rozporządzenia nr 1099/2009 z 24 września 2009 r. ws. ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania. Był to warunek, by poszczególne państwa członkowskie mogły po tym dniu nadal stosować bardziej restrykcyjne zasady uboju niż wynika to z unijnego rozporządzenia, zezwalającego na ubój rytualny.

Według informacji MSZ, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powiadomiło KE przed 1 stycznia 2013 r. o polskim zakazie takiego uboju.

Jak poinformował PAP Dariusz Mamiński z resortu rolnictwa, 27 grudnia 2012 roku ministerstwo przekazało polskiemu przedstawicielstwu w Brukseli informację ze stanowiskiem dot. uboju, a 28 grudnia przekazano ją Generalnej Dyrekcji ds. Zdrowia i Konsumentów KE. Poinformowano KE, że w prawodawstwie krajowym obowiązują wyższe standardy ochrony zwierząt podczas uboju niż określone w rozporządzeniu UE.

MSZ wyjaśnił też, że zgłoszona przez ten resort rolnictwa uwaga do projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt nie dotyczyła zbędności zmiany, która miałaby zezwolić na ubój rytualny, ale "wyłącznie zbędności poprawki Rządowego Centrum Legislacyjnego" do tej nowelizacji - polegającej na odesłaniu do bezpośrednio obowiązujących przepisów Unii Europejskiej.

Poprawka RCL zmierzała do nadania nowego brzmienia art. 34 ust. 1 projektowanej ustawy poprzez wskazanie, że zwierzę kręgowe w ubojni może zostać uśmiercone zgodnie z art. 4 ust. 1 albo 4 rozporządzenia (WE) nr 1099/2009. (pierwszy z tych przepisów mówi o konieczności uprzedniego ogłuszenia zwierzęcia, drugi o zwolnieniu z tego obowiązku przy uboju rytualnym - PAP).

"Według MSZ przepis w ww. brzmieniu jest zbędny z punktu widzenia prawa UE - zastosowanie mają w tym wypadku bezpośrednio obowiązujące przepisy rozporządzenia (WE) nr 1099/2009" - czytamy w przesłanej informacji.

MSZ dodał, że jeżeli chodzi o samą nowelizację ustawy, to "niewątpliwie jest ona niezbędna w celu umożliwienia w Polsce uboju rytualnego", ponieważ obowiązuje w Polsce zakaz uboju zwierząt bez ogłuszania.

"Tym samym Polska nie korzysta obecnie z możliwości zezwolenia na tzw. ubój rytualny przewidzianej w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania" - poinformował MSZ.

Informacje o powiadomieniu przez Polskę Komisji Europejskiej o bardziej restrykcyjnych niż unijne przepisach o uboju przesłały we wtorek do PAP również: Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt IUS ANIMALIA oraz Stowarzyszenie Obrona Zwierząt. Obie instytucje przesłały pismo z Komisji Europejskiej, będące odpowiedzią na wystąpienie jednej z polskich organizacji społecznych. Z pisma wynika, że Polska - zgodnie z art. 26 unijnego rozporządzenia - poinformowała Komisję Europejską o obowiązywaniu w Polsce art. 34 ustawy o ochronie zwierząt, dozwalającego uśmiercać zwierzę tylko po uprzednim pozbawieniu świadomości.

© Portal Spożywczy 2020-03-28 18:25:46