Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Tłumaczenie kolejnego Standardu FAO/WHO

Zespół Normalizacyjny ds. Mleka i Przetworów Mlecznych KZSM Zw. Rew. przetłumaczył kolejny Standard FAO/WHO na język polski. Przetłumaczone standardy dotyczą serów Gouda i Edam.

Codex Alimentarius jest zbiorem Standardów i innych dokumentów opracowywanych i publikowanych przez FAO/WHO Food and Agriculture Organization of the United Nations / World Health Organization (Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa ONZ / Światową Organizację Zdrowia. Opracowanie wersji polskiej Standardów kodeksowych jest finansowane z Funduszu Promocji Mleka.

Standardy kodeksowe są tłumaczone za zgodą FAO/WHO przez Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich - Związek Rewizyjny. Prace prowadzi Zespół Normalizacyjny z udziałem ekspertów krajowych z Komitetu Technicznego PKN nr 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych.© Portal Spożywczy 2022-08-07 18:48:19