Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Prezes Makaronów: Banki nisko oceniają spółki z sektora zbożowego

Przetwórcy działający w sektorze zbóż są mogą mieć problemy z dostępem do finansowania. Banki postrzegają spółki z tego sektora jako bardziej ryzykowne, ze względu na przekonanie, iż są one uzależnione od cen zbóż - ocenia prezes Makaronów Polskich Zenon Daniłowski.


© Portal Spożywczy 2022-06-25 15:27:10