Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

UPEMI otrzyma z KE środki na promocję mięsa w Azji i Ameryce Północnej

Komisja Europejska zatwierdziła 22 programy, których celem jest promowanie produktów rolnych w Unii Europejskiej i na świecie. Wśród nich znajduje się UPEMI, która otrzyma 2,5 mln euro na promocję, której budżet wynosi łącznie 5 mln euro.


Autor: portalspozywczy.pl
Data: 25-04-2013, 16:16

Całkowity budżet tych programów, których przeważająca większość realizowana będzie przez okres trzech lat, wynosi 71,94 mln euro. Wkład finansowy ze strony UE to 35,97 mln euro. 

Wybrane programy dotyczą między innymi takich produktów, jak oliwa, mleko i przetwory mleczne, mięso, świeże i przetworzone owoce i warzywa, produkty ekologiczne, jajka, wino i inne alkohole, produkty ogrodnicze, jak również produktów najwyższej jakości zarejestrowanych w systemach chronionej nazwy pochodzenia (CHNP), chronionego oznaczenia geograficznego (CHOG) i gwarantowanych tradycyjnych specjalności (GTS).

Do 30 listopada ubiegłego roku służby Komisji otrzymały 36 propozycji programów promocyjnych i informacyjnych ukierunkowanych zarówno na rynek wewnętrzny UE, jak i na rynki krajów trzecich. 

W tym roku realizowany będzie pierwszy etap programu. Zgłoszenia oceniono i do realizacji wybrano 22 propozycje programów. Szesnaście spośród nich dotyczy rynku wewnętrznego, a sześć - krajów trzecich. Dwa spośród wybranych programów zostały opracowane wspólnie przez różne państwa członkowskie.

Kampania informacyjna skierowana jest do następujących krajów i regionów spoza UE: Rosji, Chin, Ameryki Północnej, Azji Południowo-Wschodniej, Norwegii, Szwajcarii, Ukrainy, Indii i Korei Południowej.

Na liście znalazła się także Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI). Organizacja ta planuje promocję mięsa na rynkach: Korei Południowej, Ameryki Północnej oraz Południowo-Wschodniej Azji. Trzyletni program promocji przewiduje budżet w wysokości 4,96 mln euro, z czego dofinansowanie wyniesie 2,48 mln euro.

W 2000 r. Rada zadecydowała, że UE mogłaby uczestniczyć w finansowaniu kampanii informacyjnych, które promują żywność i produkty rolne na rynku wewnętrznym UE oraz w krajach trzecich. Całkowity roczny budżet na te działania promocyjne wynosi ok. 55 mln euro.

Finansowane z tych środków działania mogą obejmować działalność z zakresu public relations, kampanie promocyjne lub reklamowe, a ich celem ma być uświadamianie konsumentom, że europejskie produkty są szczególnie atrakcyjne pod względem jakości, bezpieczeństwa dla zdrowia i wartości odżywczych, a także odpowiednio oznakowane i wyprodukowane zgodnie z zasadami higieny oraz z poszanowaniem środowiska i praw zwierząt.

© Portal Spożywczy 2020-07-13 23:57:08