Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

KE nakazuje ograniczenie stosowanie pestycydów aby chronić pszczoły

Komisja przyjęła przepisy ograniczające stosowanie trzech pestycydów z rodziny neonikotynoidów. Państwa członkowskie muszą do dnia 30 września 2013 r. cofnąć lub zmienić obowiązujące pozwolenia, tak aby dostosować się do ograniczeń wprowadzonych przez UE. Mogą one dopuścić wykorzystywanie najpóźniej do dnia 30 listopada istniejących zapasów. Ograniczenia wejdą w życie 1 grudnia 2013 r.


Autor: portalspozywczy.pl, PB
Data: 24-05-2013, 12:49
Pestycydy zostały uznane za jeden z kilku czynników, które mogą powodować spadek liczby pszczół

Krajowe organy są odpowiedzialne za dopilnowanie, aby ograniczenia te były prawidłowo stosowane.

- Gdy tylko Komisja uzyska nowe dane w tej sprawie, w przeciągu dwóch lat przeanalizuje wprowadzone ograniczenia, dostosowując je do aktualnej wiedzy naukowej i postępu technicznego - podkreślają przedstawiciele KE.

Jak tłumaczy KE, wykazano, że te pestycydy (klotianidyna, imidaklopryd i tiametoksam) są szkodliwe dla europejskich pszczół miodnych. Decyzja dotyczy pestycydów, którymi opryskuje się rośliny i zboża przyciągające pszczoły i owady zapylające.

- Zapoznawszy się z opinią naukową Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, w której stwierdza się zagrożenie dla pszczół miodnych, w ubiegłym miesiącu zobowiązałem się, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby zapewnić odpowiednią ochronę tych owadów. Temu celowi służą przyjęte dziś przepisy, które stanowią kolejny ważny krok na drodze do poprawy perspektyw naszych pszczół. Owady te są istotne z dwóch względów: nie tylko wytwarzają miód, ale przede wszystkim zapylają rośliny. Pszczołom zawdzięczamy ok. 80 proc zapylania - w dodatku odbywa się to metodą naturalną i nic nas nie kosztuje - mówi Tonio Borg, komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej.

Ograniczone będzie stosowanie trzech neonikotynoidów (klotianidyny, imidakloprydu i tiametoksamu), którymi zaprawia się nasiona, które stosuje się w glebie (w postaci granulek) lub którymi opryskuje się rośliny i zboża (z wyjątkiem zbóż ozimych) przyciągające pszczoły. Pozostałe dozwolone zastosowania są dostępne tylko dla użytkowników profesjonalnych. Wyjątki będą ograniczone do możliwości opryskiwania roślin przyciągających pszczoły przy uprawach szklarniowych, a na polach tylko po okresie kwitnienia.

Na posiedzeniu komitetu odwoławczego w dniu 29 kwietnia 2013 r. państwa członkowskie nie osiągnęły porozumienia (większości kwalifikowanej) w tej sprawie. Komisja ogłosiła, że będzie prowadzić dalszą procedurę ograniczania zgodnie z planem.

Środek przyjęty dziś przez Komisję jest częścią jej kompleksowej strategii Komunikat Komisji w sprawie zdrowia pszczół miodnych COM(2010) 714 final, która ma zapobiec zmniejszeniu populacji pszczół w Europie. Od czasu opublikowania w 2010 r. strategii Komisji w sprawie zdrowia pszczół miodnych rozpoczęto lub już zrealizowano kilka działań. Wśród nich należy wymienić: wyznaczenie laboratorium referencyjnego UE do spraw zdrowia pszczół; zwiększenie współfinansowania UE dla krajowych programów pszczelarskich i współfinansowanie badań nadzoru w 17 państwach członkowskich, które dobrowolnie postanowiły je przeprowadzić (w 2012 r. przeznaczono na nie 3,3 mln EUR). Unia realizuje także programy badawcze, takie jak BeeDoc i STEP, w ramach których analizowane są różne czynniki, które mogą powodować zmniejszanie się europejskiej populacji pszczół.

Pestycydy zostały uznane za jeden z kilku czynników, które mogą powodować spadek liczby pszczół. Do pozostałych należą pasożyty i inne patogeny, niestosowanie lub nieodpowiednie stosowanie leków weterynaryjnych, sposób prowadzenia pasiek oraz czynniki środowiskowe, takie jak brak siedlisk i pożywienia oraz zmiana klimatu.

Nowe badania na temat zdrowia pszczół

© Portal Spożywczy 2020-06-04 00:07:34