Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Wyższa powierzchnia zasiewów rzepaku niż w 2012 r.

Pod koniec maja br. GUS opublikował 'Wstępną ocenę stanu upraw rolnych i ogrodniczych 2013'. Ogólna powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku (łącznie ozimego i jarego) jest szacowana na poziomie 846,6 tys. ha, tj. o 17,5 proc. więcej niż w roku ubiegłym - informują analitycy BGŻ.


Autor: Bank Gospodarki Żywnościowej
Data: 04-06-2013, 10:33
Wyższa powierzchnia zasiewów rzepaku niż w 2012 r.

Z oceny przeprowadzonej w I dekadzie maja 2013 r. wynika, że stan zasiewów upraw ozimych rzepaku i rzepiku jest lepszy od ubiegłorocznego. Ocenia się go na 3,6 stopnia kwalifikacyjnego, tj. o 0,5 stopnia wyżej niż przed rokiem i tak samo jak średnia z lat 2006-2010 (stopień ''5'' oznacza stan bardzo dobry, ''4'' - dobry, ''3'' - dostateczny, ''2''- słaby, ''1'' zły, klęskowy).

Najlepszy był stan plantacji w województwie opolskim (oceniany na 3,9 stopnia kwalifikacyjnego), a najsłabszy w województwie kujawsko-pomorskim - 3,4 stopnia. Stan zasiewów rzepaku i rzepiku ozimego w 14 województwach oceniono jako lepszy od ubiegłorocznego, natomiast w województwie warmińsko - mazurskim ocena plantacji rzepaku i rzepiku ozimego była niższa od oceny z wiosny ubiegłego roku o 0,1 stopnia, a w województwie podlaskim - na poziomie oceny ubiegłorocznej. Największą różnicę w ocenie stanu upraw rzepaku i rzepiku ozimego w porównaniu z oceną ubiegłoroczną wykazało województwo kujawsko - pomorskie - wyżej o 1,2 stopnia oraz województwa: dolnośląskie i opolskie - wyżej o 0,8 stopnia.

Wyżej niż w ub.r. oceniono również stan upraw rzepaku jarego - na 3,4 stopnia kwalifikacyjnego, czyli o 0,3 stopnia wyżej niż przed rokiem, a jednocześnie tak jak średnio w latach 2006 - 2010.

© Portal Spożywczy 2020-11-27 12:24:37