666 Drukuj
Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Ekonomista KUKE o eksporcie mleczarskim

Obserwujemy, że coraz więcej produktów mlecznych trafia do krajów spoza Unii. Spowolnienie w Europie przyśpieszyło ten proces. Jeszcze w 2011 r. do UE trafiało 75 proc. produktów mleczarskich w 2011r. Już 71 proc. Widać wyraźnie, że producenci poszukują odbiorców poza Europą, co potwierdzają wzrosty sprzedaży do krajów Azji, Afryki, krajów Arabskich. Ciekawym rynkiem dla polskich producentów może być Rosja, gdzie w 2012 r. nastąpił blisko 52 proc. wzrost eksportu produktów mleczarskich, głównie dzięki eksportowi serów - powiedział serwisowi portalspożywczy.pl Andrzej Kochman, ekonomista Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.


Autor: Roman Wieczorkiewicz, portalspożywczy.pl
Data: 13-06-2013, 13:19

Wartość eksportu produktów mleczarskich w 2012 r. wyniosła 1 747 mln USD i była niższa w porównaniu z 2011r. o 5,3 proc. Słabsze obroty są wynikiem spadku eksportu do naszych największych partnerów w tej branży, czyli Niemiec (spadek o 6,3 proc.), Czech (-10,1 proc.) i Holandii (-11,2 proc.). Spadek eksportu do Unii Europejskiej sięgnął 10,9 proc. i był on o tyle odczuwalny dla producentów, że 71 proc. eksportu produktów mleczarskich trafia właśnie na ten rynek.

Wśród firm, które korzystają ze wsparcia Korporacji, znajdują się również przedsiębiorstwa reprezentujące przemysł mleczarski. Producenci wyrobów mlecznych stanowią 2 proc. portfela klientów KUKE S.A. w zakresie ubezpieczeń należności wynikających z transakcji handlowych. Biorąc pod uwagę branżowe rozproszenia portfela Korporacji warto podkreślić, że jest to udział znaczący - podkreśla Andrzej Kochman.

Firmy mleczarskie korzystają przede wszystkim z ubezpieczenia pakietowego (PAKIET). Daje ono możliwość ochrony zarówno należności krajowych, jak i eksportowych w jednej polisie, a w drodze negocjacji włączenie dodatkowych rozwiązań, które ułatwią przedsiębiorcom rozwój sprzedaży w bezpiecznych warunkach. Ubezpieczenie pakietowe oferowane jest przez KUKE w ramach tzw. ubezpieczeń komercyjnych, czyli tych, gdzie ochroną objęte są należności, których termin płatności nie przekracza 2 lat, a rynki, do których wysyłany jest towar, uznaje się co do zasady za bezpieczne. Część z naszych klientów, którzy reprezentują tę branżę, korzysta również z ubezpieczenia nierynkowego, gdzie wypłata odszkodowania gwarantowana jest przez Skarb Państwa. Korzystają z niego firmy, które posiadają kontrahentów w krajach o podwyższonym ryzyku politycznym np. na Ukrainie, w Rosji czy Algierii. Wykupienie tego typu polisy chroni firmę zarówno od niewypłacalności kontrahentów, czy opóźnień w regulowaniu zobowiązań, ale także od nagłych zmian w sytuacji politycznej krajów, z których pochodzą partnerzy handlowi.

W 2012 r. KUKE zabezpieczyła transakcje branży mleczarskiej na kwotę 229 mln USD, z czego 63 proc. stanowiły należności zagraniczne. W ostatnich pięciu latach udział tych firm w ubezpieczonym przez KUKE obrocie eksportowym ogółem waha się w przedziale 3 - 4 proc.

© Portal Spożywczy 2020-04-10 09:21:06