Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Fundusze Altus TFI wchodzą w akcjonariat Sfinksa

Fundusze zarządzane przez Altus TFI mają 8,3 proc. udziałów w kapitale i głosów na WZ Sfinksa - poinformowała spółka w komunikacie.

Przed zmianą fundusze zarządzane przez Altus TFI nie posiadały akcji Sfinksa.© Portal Spożywczy 2021-06-25 06:05:08