Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

NSA: tworząc nową firmę, trzeba informować fiskusa o wyborze podatku

Ten, kto zakłada spółkę cywilną, musi poinformować urząd skarbowy, jak będzie płacić podatek dochodowy, nawet jeżeli z innej działalności gospodarczej rozlicza się już ryczałtem - orzekł w środę Naczelny Sąd Administracyjny.

Zasadą jest, że podatnicy prowadzący działalność gospodarczą muszą do 20 stycznia złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie o wyborze formy opodatkowania. Jeżeli podatnik tego nie zrobi, musi rozliczać są na podstawie skali podatkowej. Do wyboru są: skala podatkowa, tzw. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub karta podatkowa. Ryczałt i karta są przewidziane w odrębnej ustawie - o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Mężczyzna, którego sprawę rozpatrywał NSA, prowadzi od 1989 r. własną firmę. W 2007 i 2008 r. rozliczał się z niej z urzędem skarbowym w formie ryczałtu. W lipcu 2008 r. zawiązał ze wspólnikiem spółkę cywilną, ale nie złożył oświadczenia o wyborze formy opodatkowania. Uznał, że skoro do tej pory z własnej firmy płacił ryczałt, to w ten sam sposób będzie też rozliczać się z przychodów ze spółki.

Zakwestionowała to Izba Skarbowa w Warszawie. Stwierdziła, że własna firma i działalność prowadzona w spółce cywilnej są od siebie niezależne i jeśli mężczyzna chciał rozliczać się z przychodów ze spółki ryczałtem, to powinien był złożyć nowe oświadczenie o wyborze formy opodatkowania. Skoro tego nie zrobił, to od dochodów ze spółki musi płacić podatek według skali podatkowej.

Mężczyzna nie zgodził się z tym i złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a ten przyznał mu rację i uchylił interpretację izby. Sąd stwierdził, że skoro mężczyzna nie zgłosił likwidacji własnej firmy, ani nie zmienił sposobu jej opodatkowania, to oznacza to, że nadal prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem i w ten sam sposób będą opodatkowane jego przychody ze spółki cywilnej.

Wyrok warszawskiego sądu uchylił w środę Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. II FSK 2453/11). W uzasadnieniu sędzia Aleksandra Wrzesińska-Nowacka wyjaśniła, że w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym nie ma zasady kontynuacji działalności gospodarczej, dlatego fakt, że mężczyzna prowadził dotychczas własną firmę opodatkowaną ryczałtem nie oznacza, że zakładając spółkę cywilną nie musi informować urzędu skarbowego o wyborze sposobu opodatkowania.© Portal Spożywczy 2022-06-27 21:53:52