Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Eurocash sprzedał udziały w spółce Eurocash Detal

Grupa dystrybucyjna Eurocash sprzedała firmie FHC z Krosna 8,6 tys. udziałów spółki zależnej Eurocash Detal o wartości nominalnej 8,6 mln zł za łączną cenę 8,3 mln zł. Płatność została rozłożona na trzy raty.

Cały pakiet udziałów stanowi to 100 proc. kapitału zakładowego Eurocash Detal. Wartość kapitału własnego Eurocash Detal na koniec października 2008 r. wynosiła prawie 7,85 mln zł.

Należy wspomnieć, że pod koniec 2006 r. Eurocash Detal kupił 30 sklepów własnych firmy Carment działających pod szyldem Delikatesy Centrum.© Portal Spożywczy 2021-06-13 20:12:39