Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Prezes Morpolu: Czeka nas skomplikowany proces integracji z Marine Harvest

- Morpol pozostanie w pełni niezależną jednostką wewnątrz struktur grupy Marine Harvest. Wejście w struktury Marine Harvest było ważnym krokiem na drodze pełnej pionowej integracji i stworzyło nową platformę rozwoju dla obu firm. Dla Marine Harvest było kolejnym logicznym krokiem na drodze integracji w kierunku klienta, a dla Morpolu wzmocnieniem pozycji poprzez zapewnienie stałego dostępu do wysokiej jakości surowca. Zamierzamy wspólnie z Norwegami pracować nad wykorzystaniem potencjału w obszarach gdzie każda z firm odnosiła do tej pory największe sukcesy - mówi w rozmowie z serwisem www.portalspozywczy.pl Adam Basałaj, nowy prezes firmy Morpol.


Autor: Magdalena Brzózka, www.portalspozywczy.pl
Data: 09-12-2013, 11:19
Adam Basałaj, nowy prezes firmy Morpol
Jakie wyzwania stoją przed Panem, prezesem jednej z największej firm jeśli chodzi o przetwórstwo łososia? Jakie cele Pan wyznaczył sobie na najbliższe miesiące?

Z pewnością moim głównym celem na kolejne miesiące będzie poznanie organizacji, narysowanie czytelnej mapy, stworzenie wizji i strategii, którą zamierzam realizować w ciągu kolejnych lat. W ostatnim okresie w Morpolu nastąpiło wiele zmian. Po niedawnym sfinalizowaniu transakcji i przejęciu przez Norwegów całości udziałów spółki - Morpol stał się częścią grupy Marine Harvest - największej firmy w tej branży, zatrudniającej ponad 6 tysięcy osób w 22 krajach.

Biorąc pod uwagę rozmiar i złożoność obydwu organizacji (Morpol zatrudnia prawie 4 tysiące osób w 9 państwach) czeka nas skomplikowany proces integracji, dlatego też jednym z głównych pozabiznesowych wyzwań stojących przede mną, będzie zapewnienie, aby ten proces przebiegał sprawnie z korzyścią zarówno dla Marine Harvest i Morpolu, zarówno pracowników, jak i klientów i finalnie zbudowanie integralnej struktury która splecie ze sobą poszczególne części organizacji.

Jeżeli chodzi o wyzwania w sferze biznesowej, to będzie to z pewnością zapewnienie ciągłości realizacji założonych celów sprzedaży, wzrostu rentowności przetwórstwa, utrzymanie i rozwój stosunków z klientami oraz dalsze inwestycje w innowację, które zapewnią Morpolowi zachowanie stałej przewagi nad konkurencją. Utrzymanie opłacalności produkcji będzie w nadchodzącym okresie szczególnie dużym wyzwaniem ze względu na rekordowo wysokie ceny surowca.

Gdzie Pan widzi największy potencjał rozwoju firmy Morpol w kraju i poza nim)?

Długo można by mówić o wszystkich oczywistych czynnikach, które sprawiają, że Morpol utrzymuje stałą przewagę nad konkurencją: ultranowoczesnym zakładzie przetwórczym, economy of scale, korzystnym umiejscowieniu geograficznym i wielu innych, ale moim zdaniem największy potencjał Morpolu tkwi w unikalnym połączeniu trzech najważniejszych elementów, na których firma ta została zbudowana: Jakości, niezawodności i innowacyjności oraz ich spięciu kolejną, bardzo oczywistą, ale często niedocenianą w tej branży cechą: elastyczności w dostosowaniu produktu do potrzeb klienta.

Wierzę, że świadomość naszych klientów, że skrojony do ich potrzeb produkt najwyższej jakości, w dobrej cenie, dostarczony na czas, połączona z ciągłym poszukiwaniem nowych rozwiązań była kluczem do sukcesu do tej pory i zapewni rozwój firmy w przyszłości.

Jeżeli chodzi o rozwój firmy w kraju i za granicą to zależy to oczywiście od specyfiki danego rynku. Morpol jest największym eksporterem żywności z Polski i na pewno mamy zamiar utrzymać tę pozycję. Jeżeli chodzi o sprzedaż w kraju, to zamierzamy wykorzystać potencjał private label - marek własnych i szybkiej ekspansji oferujących je sieci dyskontowych, ale jednocześnie rozważamy kwestię stworzenia własnego brandu, w czym mam duże doświadczenie nabyte podczas pracy we Froście.

Poza krajem, na pewno planujemy umocnienie pozycji na wszystkich rynkach, na których jesteśmy obecni. W Niemczech naszym największym rynku, gdzie Morpol ma ponad 60% udziałów, planujemy oprócz zwiększenia sprzedaży łososia wędzonego, również rozwój kategorii świeżego łososia pakowanego. We Francji podobnie jak w Polsce zamierzamy zwiększyć swój udział w rynku, za pomocą produktów private label -jako, że dwa na trzy produkty sprzedawane w tym kraju są właśnie w tej kategorii. W Hiszpanii, Włoszech i pozostałych krajach, również spodziewamy się utrzymania dotychczasowego, stałego wzrostu udziałów w rynku.

 

 

 

© Portal Spożywczy 2021-01-20 11:19:48