Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Unia oznacza stabilizację

Już trzy lata polscy producenci i przetwórcy żywności działają na wspólnym rynku Unii Europejskiej. Spytaliśmy, jak politycy zajmujący się sprawami rolnictwa i gospodarki żywnościowej oceniają ten okres? Co należałoby poprawić, aby rolnicy oraz przedsiębiorcy mogli efektywniej działaćw nowych warunkach?

Unia oznacza stabilizację

Autor: Jan Bazyl Lipszyc, Łukasz Stępniak
Data: 25-09-2007, 11:10
© Portal Spożywczy 2021-01-16 07:01:10