Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Bakalland rozmawia o kolejnych przejęciach na rynku polskim, rumuńskim i ukraińskim

Bakalland, który w styczniu zamierza podjąć decyzję co do połączenia z Atlantą Poland, rozmawia w sprawie przejęć z innymi spółkami w Polsce, nie działającymi w segmencie bakaliowym - poinformował w wywiadzie dla PAP prezes Bakallandu Marian Owerko.

"Teraz jest dla nas bardzo dobry czas na akwizycje. Dwa ostatnie lata pod tym względem były bardzo ciężkie i rozmowy toczyły się trochę w świecie wirtualnym. Obecnie toczymy rozmowy dużo bardziej konkretne" - powiedział Owerko.

"Prowadzimy rozmowy z dwiema spółkami w Polsce. Jeśli chodzi o Ukrainę czy Rumunię, to na razie czekamy, rozmawiamy, ale niezbyt dynamicznie. Do wycen podchodzimy jednak bardzo ostrożnie, bo rynek je wciąż weryfikuje" - dodał.

Prezes zaznaczył, że ważnym kryterium przy podejmowaniu decyzji o akwizycji będzie kondycja finansowa spółek i rodzaj ich działalności.
"Bardzo uważamy i dużą wagę przykładamy np. do tego czy spółka, z którą rozmawiamy, nie obciąży swoimi wynikami finansowymi Bakallandu" - powiedział Owerko.

"Jednym z elementów, na którym nam zależy, to wypłaszczyć sezon. Nasza sezonowość minęłaby całkiem, gdybyśmy kupili spółkę, która ma produkty odwrotnie sezonowe do Bakallandu" - dodał.

Bakalland najlepsze wyniki osiąga w ostatnich miesiącach roku oraz w kwartale, w którym mają miejsce Święta Wielkanocne. W pozostałych kwartałach roku spółka zazwyczaj notuje straty.

W trzecim kwartale 2008 roku, który był pierwszym kwartałem roku obrotowego 2008/2009, Bakalland osiągnął symboliczny zysk 195 tys. zł. Zdaniem prezesa, zysk jest efektem restrukturyzacji przejętych w ubiegłych latach spółek.

Bakalland planuje wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2007/2008. Walne zgromadzenie akcjonariuszy podejmie w tej sprawie decyzję 29
grudnia.

"Nasza polityka dywidendowa zakłada wypłatę dywidendy na poziomie 20-30 proc. zysku. W tych granicach chcemy wypłacić dywidendę za zakończony rok obrotowy" - powiedział Owerko.

Bakalland wykazał 9,4 mln zł zysku netto w zakończonym pod koniec czerwca roku obrotowym, a przychody spółki wyniosły 189 mln zł.
Z zysku za rok obrotowy 2006/2007, który wyniósł 7,84 mln zł na poziomie jednostkowym i 8,1 mln zł na poziomie skonsolidowanym, Bakalland wypłacił 0,09 zł na akcję.

Rok obrotowy w spółce trwa od 1 lipca do 30 czerwca.© Portal Spożywczy 2021-06-12 23:30:54