Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

System QAFP obejmie konserwy i produkty garmażeryjne

Planujemy dalsze systematyczne rozszerzanie systemu QAFP o kolejne gamy produktów. Dlatego w najbliższym czasie podejmiemy prace nad projektem kolejnych zeszytów branżowych dla asortymentu konserw oraz produktów garmażeryjnych - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Wiesław Różański, prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI).

Na rok 2014 UPEMI zaplanowało wiele działań wzmacniających budowanie silnej marki QAFP, zarówno w obrębie już istniejących zeszytów, jak również w nowych sektorach. - Obserwujemy rosnące zainteresowanie podmiotów z branży mięsnej uzyskaniem certyfikatu systemu - przyznaje Wiesław Róźański. - Przewidujemy, że w perspektywie najbliższych 12 miesięcy liczba podmiotów wytwarzających kulinarne mięso wieprzowe i wędliny powiększy się - dodaje.

W chwili obecnej prowadzimy bardzo zaawansowane rozmowy z wieloma firmami. Niektóre z nich weszły już w etap kompletowania dokumentacji potrzebnej do certyfikowania. - Chcemy, aby System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP stał się narodowym systemem jakości, na wzór takich państw europejskich jak Austria czy Francja - deklaruje prezes UPEMI.© Portal Spożywczy 2022-05-28 03:24:19