Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Ceny jabłek deserowych pozostają na stabilnym poziomie, rosną warzyw importowanych

W drugim tygodniu grudnia średnie ceny skupu jabłek deserowych w spółdzielniach ogrodniczych pozostawały na stabilnym poziomie w relacji tygodniowej (0,91 PLN/kg). Najwyższe ceny oferowano w województwie łódzkim (1,00-1,30 PLN/kg), natomiast najniższe - w Małopolsce (0,70-0,80~PLN/kg). Niskie ceny skupu jabłek decydują o niskich cenach detalicznych tych owoców.

Przykładowo, w sierpniu i wrześniu br. średnia cena detaliczna osiągnęła odpowiednio poziom 3,23 PLN/kg i 2,40 PLN/kg, podczas gdy rok wcześniej odpowiednio 3,80 PLN/kg i 3,61 PLN/kg. Z uwagi na powyższe, w bieżącym sezonie konsumpcja jabłek najprawdopodobniej będzie wyższa w porównaniu z ubiegłym. O większym spożyciu krajowych owoców mogą decydować również tendencje deprecjacyjne PLN wobec EUR, które będą oddziaływać w kierunku wzrostu cen importowanych produktów ogrodnictwa.

W analizowanym okresie, jabłka na eksport na Mazowszu skupowano średnio po 0,55 PLN/kg. Obecnie odbiorcy zagraniczni szczególnie duży popyt zgłaszają na odmianę Golden Delicious, w przypadku której ceny oscylują w granicach 1,10-1,20 PLN/kg (wraz z opakowaniem). Z prognoz IERiGŻ wynika, iż w bieżącym sezonie eksport jabłek może osiągnąć rekordowo wysoki poziom 550 tys. t.

Utrzymują się wzrostowe tendencje cen skupu jabłek przemysłowych. W omawianym tygodniu spółdzielnie ogrodnicze płaciły za nie 0,10-0,17 PLN/kg, natomiast zakłady przetwórcze 0,12-0,17 PLN/kg loco zakład. Według Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych, z tegorocznych zbiorów jabłek 1,2-1,3 mln t trafi do przetwórstwa.

Koniec podaży krajowych warzyw ciepłolubnych oznacza wzmożony ich import, którego apogeum tradycyjnie w skali roku przypada na I i IV kwartał. Ze względu na wysokie zbiory warzyw we Wspólnocie w br. (o 2 proc. wyższe r/r), które ukształtowały się na poziomie 66 mln t, o systematycznym istotnym wzroście cen przywożonych z zagranicy produktów ogrodnictwa decydują przede wszystkim silne tendencje deprecjacyjne PLN wobec EUR. W analizowanym okresie na rynkach hurtowych średnia cena papryki czerwonej osiągnęła poziom 6,50 PLN/kg, co oznacza 13 proc. wzrost w relacji tygodniowej. Średnia cena pomidorów ukształtowała się z kolei na poziomie 6,17 PLN/kg, a zatem była o 16 proc. wyższa niż tydzień wcześniej.

Z prognoz IERiGŻ wynika, iż w sezonie 2008/2009 polski import pomidorów osiągnie poziom 94 tys. t wobec 90,2 tys. t. Wzrośnie również import papryki (o 5 proc. r/r), do poziomu 27 tys. t oraz ogórków (o 16 proc. r/r), do poziomu 35 tys. t.

Zakłady przetwórcze prowadzą skup cebuli obieranej (0,75 PLN/kg lz), kapusty białej (0,25 PLN/kg lz), selerów (0,61 PLN/kg lz), pietruszki (0,70 PLN/kg lz), porów (0,66 PLN/kg lz), marchwi na kostkę (0,26 PLN/kg lz) oraz ziemniaków (0,37 PLN/kg lz). Ceny ww. warzyw, z wyjątkiem marchwi na kostkę oraz ziemniaków są nieznacznie niższe niż w analogicznym okresie ub.r.© Portal Spożywczy 2021-06-23 20:48:40