Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Trzech chętnych do przejęcia Centrali Nasiennej w Środzie Śląskiej

W ramach prowadzonej w trybie rokowań procedury prywatyzacji spółk: Centrala Nasienna z Środy Śląskiej, do Ministerstwa Skarbu Państwa wpłynęły w wyznaczonym terminie trzy wiążące propozycje warunków umowy zakupu akcji spółki.

Wnioski zostały złożone przez firmy Top Farms z Poznania, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin z Radzikowa k. Warszawy oraz firmę Saatbau Linz z siedzibą w Linzu.© Portal Spożywczy 2022-08-07 19:04:06