Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Firma Produkty Klasztorne zmodyfikuje e-sklep

Spółka Produkty Klasztorne w 2013 r. prowadziła intensywne działania związane z rozwojem i wdrożeniem nowej formuły działalności w oparciu o przeprowadzone działania optymalizacyjne. Podjęto aktywność związaną z poszerzeniem oferty handlowej o nowe produkty. Tym samym wzbogacono katalog produktów o blisko trzydzieści nowych indeksów, w szczególności w grupie przetworów owocowo- warzywnych. Dodatkowo zamknięto proces uzgodnień cenowych i produkcyjnych w zakresie gamy domowych konfitur.

Zarząd w czwartym kwartale 2013 skupił się na działaniach marketingowo-promocyjnych takich jak: przebudowa strony internetowej, reklama internetowa, profesjonalne pozycjonowanie strony, działania produktowe PR. W tym celu zostały zawarte trzy umowy zapewniające realizację powyższych spraw. Działania w zakresie przebudowy strony internetowej wciąż trwają. W I kwartale 2014 zostanie usprawniony i zmodyfikowany sklep internetowy. Zarząd zamierza również przedłużyć umowę PR, która wygasa w lutym 2014. W obecnej chwili są przygotowywane dokumenty do emisji akcji serii D z kapitału docelowego, będącego w dyspozycji zarządu spółki. Nastąpi to w kwietniu 2014 roku. Pozwoli to pozyskać dodatkowe środki na zabezpieczenie kontynuacji działalności spółki.

Firma Produkty Klasztorne wprowadziła w lipcu 2013 r. piwo pod nazwą „MNICH". Łączna wartość nakładów finansowych poniesionych na uruchomienie produkcji i dystrybucję piwa produkowanego pod marką „MNICH" wyniosła ok. 350.000 zł. Koszty związane z uruchomieniem produkcji piwa w znaczący sposób obciążyły wyniki finansowe 2013 r. Prowadzono rozmowy handlowe dotyczące poszerzenia listy odbiorców, w szczególności podmiotów dystrybuujących napoje alkoholowe. W efekcie, podpisano między innymi umowę ramową z siecią sklepów PGS "Top Market", oraz z dystrybutorami piwa i alkoholi „Anda" i „Mercus Dystrybucja". Dzięki zawartym kontraktom piwo MNICH uzyskało dostęp do ponad 1500 punktów odbioru na terenie Warszawy i okolic. Zdaniem Zarządu przewidywane wpływy z tytułu zawartych umów pozytywnie wpłyną na sytuację gospodarczą spółki i przyszłe wyniki finansowe roku 2014 - czytamy w raporcie spółki.

W okresie styczeń - grudzień 2013 r. liczba odbiorców produktów spółki znacząco wzrosła. Na koniec stycznia 2013 r. było 89 czynnych odbiorców, a na koniec grudnia już 142. Największy wzrost odbiorców zanotowano w miesiącu wrześniu 2013 r. Zarząd w trzecim i czwartym kwartale 2013 r. skupił się na działaniach marketingowo-promocyjnych. Podjęto zatem prace związane z przebudową strony internetowej, komunikacją marketingową z klientem, oraz działaniami produktowymi PR. W tym celu zarząd zawarł umowy z firmami specjalizującymi się w przedmiotowej obsłudze. W I kwartale 2014 r. prowadzone są dalsze intensywne działania wzmacniające „wizerunek produktów". Tym samym do końca marca zostanie np. usprawniony i zmodyfikowany sklep internetowy - informuje firma w raporcie..

Zarząd jest świadomy, że sytuacja spółki nadal nie jest zadowalająca, w tym celu planuje kontynuować przyjętą strategię rozwoju firmy polegającą w szczególności na: dalszej optymalizacji kosztów; rozwoju sprzedaży wśród klientów detalicznych (Tradycja); rozwoju sprzedaży w sieciach handlowych; rozwoju sprzedaży poprzez sklep internetowy; działaniach zmierzających do poszerzenia gamy produktów, w szczególności kolejnych gatunków piwa oraz towarów niszowych długoterminowych; wprowadzeniu do sprzedaży nowej linii produktów dedykowanych dzieciom pod nazwą „Polska Czerwona Krowa"; kontynuacji procesu wsparcia marketingowego poprzez działania PR - informuje spółka w komunikacie.© Portal Spożywczy 2022-06-27 22:02:10