Alma zmniejszyła stratę netto do 50 474 tys. w pierwszym półroczu 2017 r. z 54 929 tys. zł straty z pierwszego półrocza 2016 r.

Alma Market S.A. w restrukturyzacji jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej. Przedmiotem działalności Grupy jest głównie handel detaliczny i hurtowy, przy czym dominującym segmentem działalności Alma Market S.A. w restrukturyzacji jest handel detaliczny, spółki zależnej Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska S.A. jest handel detaliczny i hurtowy, spółki zależnej Paradise Group Sp. z o.o. – handel detaliczny, natomiast Alma Development Spółka z o.o., Spółki AM1 Sp. z o.o., AM2 Sp. z o.o. prowadzą działania wspomagające w zakresie obsługi nieruchomości będących ich własnością na rzecz Grupy. Wszystkie jednostki kontrolowane przez spółkę dominującą są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl