Uchwała została podjęta w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości spółki ALMA MARKET S.A. W UPADŁOŚCI.

Stanie się to z dniem 3 czerwca 2018 r. W związku z wykluczeniem akcji spółki ALMA MARKET S.A. W UPADŁOŚCI z obrotu, ostatnim dniem obrotu akcjami tej spółki na rynku regulowanym będzie dzień 1 czerwca 2018 r.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl