Projekt zakazu handlu w niedzielę jest projektem obywatelskim. Jako taki nie tylko nie uwzględnia racji ekonomicznych, rzutujących na konkurencyjność polskiej gospodarki czy interesów pracodawców ale również nie bierze pod uwagę zdania rzeszy obywateli, których wolność jako klientów próbuje się ograniczyć. Nie bierze pod uwagę także interesów niemałej grupy ludzi, w tym studentów, emerytów czy rencistów, którym w ten sposób ogranicza się możliwość dorobienia i polepszenia tym samym ich skromnych budżetów domowych - uważa Business Centre Club.

Jak wynika z Raportu przygotowanego przez PwC na zlecenie i we współpracy z Polską Radą Centrów Handlowych, szacunkowe bezpośrednie straty Skarbu Państwa związane z wprowadzeniem zakazu handlu w niedziele to co najmniej 1,8 mld złotych. Konsekwencją wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę będzie spadek obrotów w sektorze handlu detalicznego, o co najmniej 9,6 mld złotych, a także spadek zatrudnienia o minimum 36 tysięcy osób - podaje BBC.

Każdy zakaz z definicji ogranicza wolność. Tu rozszerzenie wolności jednych (częstokroć wolności pozornej, bo połączonej z jednoczesną utratą części zarobków) wiąże się z ograniczeniem wolności innych. Business Centre Club jest orędownikiem rozsądnego, optymalnie godzącego interesy wszystkich zainteresowanych stron, rozwiązania. Taka propozycja została wypracowana w gronie reprezentatywnych organizacji pracodawców – członków Rady Dialogu Społecznego - informuje BBC.

W odpowiedzi na argumenty podawane przez projektodawców, a więc potrzebę zapewnienia pracownikom handlu wolnych niedziel, Business Centre Club, wraz z innymi przedstawicielami strony społecznej Rady Dialogu Społecznego, zaproponował rozwiązanie, które zagwarantuje pracownikom handlu obligatoryjnie dwie wolne niedziele w miesiącu – czyli dwukrotnie więcej niż obecnie – dzięki odpowiedniej nowelizacji Kodeksu pracy. Gwarantem zapewnienia pracownikom handlu czasu wolnego w niedziele będzie modyfikacja art. 151[12] Kodeksu pracy poprzez jego uzupełnienie o §2 w następującym brzmieniu: „Pracownik pracujący w niedzielę w placówce handlowej powinien korzystać co najmniej dwa razy na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy”.

Ten sam cel można osiągnąć poprzez inne, mniej szkodliwe dla gospodarki i budżetu państwa rozwiązanie. Takie rozwiązanie spowoduje, że placówki handlowe będą mogły działać w niedziele, co będzie korzystne dla gospodarki i budżetu państwa, a jednocześnie pracownicy tego sektora będą mieli ustawowo zapewnione dni wolne od pracy w niedziele. Propozycja ta uwzględnia w znacznej mierze intencje i postulaty autorów omawianego tu obywatelskiego projektu zakazu handlu w niedzielę. Przyjmując ją można, nie wprowadzając restrykcyjnych zakazów, stworzyć pracownikom handlu lepsze warunki do odpoczynku i poświęcenia więcej czasu rodzinie w inny sposób - uważa BBC.

Dodaje, że to rozsądne i – co istotne – łatwe do wprowadzenia rozwiązanie, nie obciążające dodatkowo polskiej gospodarki i niepogarszające jej konkurencyjności. Alternatywą jest przedłużający się pat niekończących się dyskusji, pochłaniających niepotrzebnie energię i czas jej uczestników, albo narzucone z góry rozwiązanie, stygmatyzujące wygranych i przegranych. Warto pamiętać, że takie rozwiązania zwykle nie są trwałe i zmieniane tylko, gdy zmienia się układ sił.

Zdaniem BCC, na każdy problem należy spojrzeć kompleksowo i brać pod uwagę racje wszystkich stron, których on dotyczy, szukając rozwiązań optymalnych i możliwie mało dolegliwych dla wszystkich.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl