Biedronka - dobre wyniki za 2022 rok

W samym IV kwartale sprzedaż LFL Biedronki wzrosła o 23,4 proc. wobec wzrostu o 23,3 proc. w trzecim kwartale 2022 roku.

Jak czytamy w raporcie, dobre wyniki sprzedaży doprowadziły do ​​solidnego wzrostu EBITDA o 15,0% (+18,1% w walucie lokalnej), przy spadku marży o ok. 45 pp. do 8,8%. Spadek ten odzwierciedla decyzję o inwestowaniu w cenę w kontekście znacznego wzrostu kosztów żywności, energii elektrycznej i paliw. Odzwierciedlając dodatkowe inwestycje w ceny i promocje, marża EBITDA wyniosła 8,7% w IV kw. 22 vs. 9,4% w IV kw. 21.

Biedronka zakończyła 2022 rok z siecią powiększoną o 145 sklepów w porównaniu do poprzedniego roku (157 otwarć i 12 zamknięć). Sieć przemodelowała 367 sklepów i otworzyła nowe centrum dystrybucyjne.

Ceny mają coraz większe znaczenie 

- W Polsce bardziej ostrożne zachowania konsumentów, które nasiliły się od ostatniego kwartału 2022 r., powinny nadal zwiększać znaczenie cen w decyzjach zakupowych. Tym samym Biedronka wywiąże się z obietnicy marki, stawiając na pierwszym miejscu niskie ceny - czytamy w raporcie rocznym Jeronimo Martins.

Dodano, że Biedronka planuje dodać do swojej sieci sklepów 130-150 placówek sieciowych oraz przemodelować ok. 350 sklepów.

Dobre wyniki finansowe sieci drogerii Hebe

Jak czytamy w raporcie, sprzedaż Hebe w 2022 r. wzrosła w walucie lokalnej o 32,2%, przy LFL na poziomie 24,8%. W euro sprzedaż osiągnęła 358 milionów, 28,7% powyżej 2021 roku. W samym IV kwartale wzrost LFL wyniósł 21,2 proc.

Dodano, że na wyniki te wpłynęło m.in. korzystne porównanie z poprzednim rokiem, na który nadal miały wpływ ograniczenia działalności detalicznej związane z Covid. - Dobrze radził sobie również kanał online, który w ciągu roku odpowiadał za ok. 14% sprzedaży - napisano.

- Dobre wyniki sprzedaży podniosły EBITDA, która wzrosła do 32 mln euro w 2022 r. (25 mln euro w 2021 r.), przy odpowiedniej marży na poziomie 9,0%. Marża ta jest zgodna z rokiem 2021, pomimo kosztów uruchomienia działalności międzynarodowej - napisano.

Hebe otworzyło w tym okresie 30 sklepów (24 nowe sklepy netto) i rozpoczęło ekspansję międzynarodową, otwierając sklepy internetowe w Czechach w listopadzie i na Słowacji w grudniu.

Jeronimo Martins ze sporym wzrostem zysku

Cała Grupa Jeronimo Martins miała w IV kwartale 2022 roku 171 mln euro zysku netto jednostki dominującej, o 23,3 proc. więcej niż przed rokiem - podała spółka w raporcie. Przychody wzrosły w tym okresie o 23 proc. do 6,99 mld euro. EBITDA spółki wyniosła 506 mln euro, co oznacza wzrost o 14,8 proc. rdr.

W całym 2022 roku EBITDA grupy wzrosła o 17 proc. rok do roku do 1,85 mld euro przy przychodach na poziomie 25,39 mld euro (wzrost o 21,5 proc.). Zysk netto jednostki dominującej wyniósł 590 mln euro (wzrost o 27,5 proc.).

Rada dyrektorów Jeronimo Martins proponuje, by na dywidendę trafiło 0,55 euro na akcję.

Właściciel Biedronki stawia na inwestycje

Jeronimo Martins, właściciel m.in. sklepów Biedronka, przewiduje na ten rok plan inwestycyjny w podobnej wysokości jak w 2022 roku - poinformowała spółka w komunikacie.

"Inwestycje są naszym priorytetem. Oczekuje się, że nasz program nakładów inwestycyjnych będzie zgodny z 2022 r. (z czego ok. 45 proc. w Polsce)" - napisano w komunikacie.

W 2022 roku nakłady inwestycyjne grupy Jeronimo Martins wyniosły 1,013 mld euro, z czego 48 proc. (485 mln euro) zainwestowano w Biedronce. W 2021 roku CAPEX grupy wynosił 690 mln euro.

Biedronka o inflacji. "Konsumenci poszukują niskich cen"

Grupa Jeronimo Martins wskazuje, że inflacja cen żywności pozostaje wysoka i pojawiają się dopiero wczesne oznaki jej wyhamowania.

- W Polsce inflacja żywności rosła przez cały rok, osiągając średnio 15,4% w 2022 r. Wraz ze wzrostem cen konsumenci stają się coraz bardziej ostrożni, coraz częściej poszukując niskich cen. Konsumpcja żywności wzrosła powyżej inflacji, czemu sprzyjali uchodźcy z Ukrainy w Polsce oraz działania podjęte przez polski rząd w celu złagodzenia skutków wzrostu cen żywności i energii oraz wzrostu stóp procentowych - napisano w raporcie.

"Chociaż scenariusz dezinflacji jest przewidywany na ten rok, nadal trudno przewidzieć poziom dezinflacji w drugiej połowie roku, kiedy to porównanie z rokiem poprzednim uwzględni wysokie ceny notowane w 2022 roku" - dodano.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl