W pierwszym półroczu 2022 roku Inspekcja Handlowa objęła kontrolą 1637 przedsiębiorców, m.in. placówki detaliczne, należące do sieci handlowych, lokale usługowe oraz gastronomiczne. Nieprawidłowości stwierdzono u 868 przedsiębiorców (53 proc.). Inspektorzy skontrolowali ponad 322 tys. produktów, z czego przeszło 43,5 tys. zakwestionowano ze względu na sposób oznaczenia ceny - poinformował UOKiK.

Brak cen jednostkowych i błędne ceny

Spośród nieprawidłowo oznaczonych towarów 74,2 proc. nie miało cen jednostkowych, przy 4,7 proc. została ona błędnie wyliczona, 16,7 proc. wyrobów nie miało ceny, a 3,1 proc. było nieprawidłowo oznaczonych. Na parkingach i stacjach benzynowych brakowało cenników dla kierowców pojazdów zbliżających się do parkingu - stwierdziła Inspekcja Handlowa.

Według wyników kontroli, w placówkach usługowych odnotowano m.in. przypadki braku cennika i niewłaściwe, budzące wątpliwości zapisy, takie jak np. brak jednoznacznej ceny za świadczone usługi. W przypadku lokali gastronomicznych brakowało często informacji w cennikach o nominalnej ilości oferowanych potraw i napojów.

Inna cena na półce i na kasie

W 6,9 proc. skontrolowanych placówkach sprzedaży detalicznej stwierdzono niezgodność ceny z tą zakodowaną na kasie - na niekorzyść konsumenta. Zauważono także nieprawidłowości w 4,9 proc. zbadanych placówek sprzedających produkty "na wagę" przy odliczaniu wagi opakowania, co mogłoby doprowadzić do pobierania wyższej należności.

Kary UOKiK dla sieci handlowych

Na podstawie zgromadzonych danych, wydano 739 decyzji nakładających kary pieniężne na przedsiębiorców o łącznej kwocie ponad 628,8 tys. zł za naruszenie obowiązków wynikających z przepisów w zakresie informowania o cenach oraz 16 decyzji nakładających na przedsiębiorców kary pieniężne o łącznej kwocie 76,5 tys. zł za kolejne naruszenie obowiązków wynikających z przepisów w zakresie informowania o cenach.

Kontrole UOKiK w Biedronce, Lidlu, Kauflandzie i Aldi

W przypadku sieci handlowych - jak wynika z raportu - poddano kontroli: 58 placówek sieci Biedronka, stwierdzając nieprawidłowości w 24 z nich (41,4 proc.); 22 placówki sieci Kaufland, stwierdzając nieprawidłowości w 10 z nich (45,5 proc.); 22 placówki sieci Lidl, stwierdzając nieprawidłowości w 7 z nich (31,8 proc.); 12 placówek sieci Aldi, stwierdzając nieprawidłowości w 7 z nich (58,3 proc.).

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl