Cała Grupa Kapitałowa zanotowała w trakcie 3 kwartałów 2012 roku przychody ze sprzedaży o prawie 41% niższe niż za analogiczny okres ubiegłego roku

Skonsolidowane przychody Grupy Bomi za okres trzech kwartałów br. to 625 688 tys. zł (1 063 376 tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego). Strata z działalności operacyjnej to 796 897 tys. zł, a strata brutto to 810 760 tys. zł (3 440 tys. zł straty w analogicznym okresie roku ubiegłego).

Firma w zakresie przejścia sklepów do formatu franszyzowego pod markami BOMI i RAST w rejonie warmińsko - mazurskiem zawarła jedną kompleksową umowę na łącznie 11 placówek w Olsztynie i drugą na dwa lokale własne w Olsztynie i Mrągowie z firmą Instal- REM Eksport Sp. z o.o. (obecnie IBES Sp. z o.o.).

W zakresie rejonu pomorskiego zostały zawarte trzy umowy franczyzowe z firmą Delta Pomorze Sp. z o.o.

W zakresie rejonu mazowieckiego została złożona oferta na zawarcie umowy franczyzowej z firmą AGS Sp. z o.o. na dwie lokalizacje. Obecnie franczyzobiorca rozpoczął negocjacje w zakresie ustalenia parametrów umowy.

Na dzień koniec września Bomi po dokonaniu restrukturyzacji zatrudniała 616 osób, przy czym liczba ta obejmuje jeszcze pracowników, którzy otrzymali ze spółki wypowiedzenia, ale ich okres jeszcze nie minął. Ze wskazanej liczby 265 osób to osoby faktycznie pracujące.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl