Poprawie uległy również wyniki na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. Rentowność operacyjna wzrosła o 3,3 p.p. przekraczając poziom 4 proc., zaś rentowność EBITDA wyniosła 5,5 proc. co oznacza wzrost o również 3,3 p.p.

- Rok 2009 kończymy w dobrych nastrojach. Działania optymalizacyjne, które rozpoczynaliśmy stopniowo w ciągu minionego roku przynoszą już efekty, co jest widoczne w naszych wynikach. Tendencja ta będzie kontynuowana również w kolejnych okresach - mówi Andrzej Wojciechowicz, prezes zarządu Bomi S.A.

Rok 2009 był pierwszym pełnym rokiem działalności Grupy Bomi, w nowym, poszerzonym o Rast i Rabat Pomorze, składzie. W wyniku rozwoju organicznego sieć placówek grupy powiększyła się o 5 kolejnych sklepów o łącznej powierzchni ponad 7 tys. mkw. Do sieci sklepów działających na zasadzie pełnego franchisingu dołączyło w ciągu roku 14 placówek, z czego 7 w ostatnim kwartale. Rozpoczęto również pracę nad budową struktury holdingowej, centralizacją procesów i inkorporacją spółek.

- Sieci handlowe rozwijają się zawsze dwoma drogami - poprzez rozwój organiczny, jak i przejęcia. Rok 2008 był w przypadku Bomi okresem, w którym główny nacisk położono na przejęcia, zaś w 2009 roku skupiliśmy się na rozwoju organicznym. Równocześnie rozpoczęliśmy procesy akwizycyjne w segmencie detalicznym i dystrybucyjnym, które mogą sprawić, iż w roku 2010 skład grupy kapitałowej powiększy się - wyjaśnia Andrzej Wojciechowicz.

Grupa Bomi jako jedna z nielicznych spółek notowanych na GPW w Warszawie ogłosiła prognozę wyników na 2009 rok. W zakresie zysku netto została ona zrealizowana w 94 proc., zaś w przypadku przychodów ze sprzedaży w 91 proc.

- W początkach roku, gdy wszyscy odżegnywali się od jakichkolwiek prognoz co do wyników, my zdecydowaliśmy się na ich upublicznienie. Stało się tak, gdyż Grupa Bomi, dzięki swojej strukturze jest w dużej mierze uniezależniona od wahań koniunktury i rozwija się stabilnie. Pragnę zwrócić uwagę na fakt, iż pomimo trudnych warunków rynkowych udało nam się osiągnąć wyższą rentowność na poziomie netto, niż pierwotnie zakładaliśmy - dodaje Andrzej Wojciechowicz.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl