PRCH w stanowisku skierowanym do Rządu postuluje o sformułowanie jednoznacznych przepisów nakładających na odwiedzających centra handlowe obowiązek noszenia maski w trakcie zakupów w lokalach znajdujących się w centrach handlowych.

Właściciele i zarządzający centrami handlowymi, pracownicy lokali handlowych znajdujących się w galeriach handlowych, a przede wszystkim klienci muszą mieć pewność, że zasady bezpieczeństwa są przestrzegane.

Polska Rada Centrów Handlowych, popiera zapowiadane przez Ministerstwo Zdrowia wprowadzenie normy prawnej, która pozwoli nie obsłużyć klientów nie posiadających masek ochronnych na terenie lokali w centrach handlowych. Rekomendacją PRCH jest sformułowanie przepisów prawnych umożliwiających prawo do odmowy obsługi klienta bez maski lub przyłbicy, jak również prawo do niewpuszczania takich osób na teren lokalu znajdującego się w centrum handlowym. W przypadku, kiedy klient odmówi przestrzegania regulacji nieodzowna jest pomoc właściwych organów kontroli, w szczególności Straży Miejskiej i Policji.

Zakupy w obiektach handlowo-usługowych są i będą bezpieczne, jeśli wszyscy będą respektować obowiązujące regulacje. Konieczność uzupełnienia zapisów ustawy i rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia wynika z troski o bezpieczeństwo wszystkich klientów i pracowników obiektów handlowych.

Centra handlowe od początku epidemii aktywnie włączyły się w działania, które zwiększają bezpieczeństwo klientów i personelu. Stosowane zaostrzone procedury dotyczące higieny i bezpiecznej sprzedaży, często wychodzą szerzej poza przyjęte rozwiązania prawne. Jednak w przypadku egzekwowania przepisów aktualnie obowiązującego Rozporządzenia regulującego zasady przebywania w miejscach publicznych, a w szczególności w obiektach handlowych, właściciele, zarządcy i najemcy centrów handlowych nie mają żadnych uprawnień do wyciągania konsekwencji wobec klientów lekceważących zasady bezpieczeństwa epidemicznego. Nie istnieją podstawy prawne np. do niewpuszczenia na teren sklepu, czy odmowy obsługi klienta, który nie posiada zakrytych ust i nosa.

Z sondażu „Zakupy podczas epidemii" przeprowadzonego przez Uniwersytet Opolski wśród klientów wybranych centrów handlowych pod koniec maja br., wynika m.in., że aż 87 proc. badanych zabezpiecza się używając własnych środków ochrony (płyn do dezynfekcji, maseczki, rękawice), jak również ze środków oferowanych przez sklepy korzysta 92 proc. badanych. Niepokój podczas zakupów u 79 proc. respondentów budzi nieużywanie przez innych kupujących środków zabezpieczających, a u 76 proc. nieutrzymywanie bezpiecznej odległości pomiędzy klientami. Zwiększenie egzekwowania obowiązku zakrywania nosa i ust, czy dystansu społecznego w przestrzeni publicznej jest konieczne i powinno wynikać z jasnych przepisów prawa.

Troska o bezpieczeństwo i komfort klientów jest dla obiektów handlowych priorytetem, stąd poza działaniami z zakresu bezpieczeństwa sanitarnego, centra handlowe aktywnie włączyły się w edukowanie klientów i promowanie dobrych praktyk podczas zakupów.

Polska Rada Centrów Handlowych wspiera wszelkie działania mające na celu bezpieczeństwo klientów i pracowników handlu. Z jej inicjatywy i z honorowym patronatem Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rozwoju, w czerwcu br. rozpoczęła się ogólnopolska kampania społeczna „Bezpieczeństwo – Kupuję To!" skierowana do klientów, zarządców i najemców centrów handlowych, promująca bezpieczne zachowania w galeriach handlowych, kinach, czy restauracjach #kupujeBezpiecznie.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl