Wniosek senatorów wskazywał, że wprowadzająca wspomniany obowiązek nowelizacja ustawy o artykułach spożywczych i wyrobach tytoniowych narusza prawa właścicieli sieci handlowych oraz przerzuca na ich barki część kosztów państwowej opieki społecznej.

Nowelizacja dotyczy podmiotów prowadzących sklepy o powierzchni ponad 400 metrów kwadratowych. Produkty spożywcze, które są bezpieczne, ale zostały wycofane ze sprzedaży ze względów takich jak zdeformowanie opakowania czy błędne oznaczenie, muszą one przekazywać niekomercyjnym organizacjom gromadzącym, magazynującym i rozprowadzającym żywność w celach humanitarnych i dobroczynnych.

Zdaniem Trybunału nowelizacja nie stanowi sprzecznej z konstytucją ingerencji w prawo własności i swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Wpisuje się natomiast w międzynarodowe wysiłki na rzecz ograniczenia marnotrawstwa żywności, zmniejszenia produkcji odpadów, ochrony środowiska naturalnego i pomocy osobom o słabej pozycji socjalnej.

Jak zaznaczył sędzia sprawozdawca Jan Filip, nowelizacja służy słusznemu celowi, gdyż żywność, którą normalnie wyrzucono by na śmietnik, trafia do ludzi w potrzebie, jak samotne matki czy bezdomni. Odrzucił także zawarte we wniosku porównanie do wywłaszczenia, które to pojęcie odnosi się do nieruchomości, a nie do towaru przeznaczonego pierwotnie na sprzedaż z zyskiem i wskutek utraty walorów użytkowych nadającego się już tylko do płatnej utylizacji.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl