Dino: Kim jest Piotr Ścigała? 

Piotr Ścigała jest związany z Dino Polska od 2003 r. W latach 2003-2004 pełnił funkcję kierownika marketu Dino. W latach 2004-2014 pełnił funkcje kierownicze w centrali firmy odpowiadając m. in. za obszary wsparcia istniejących i nowych marketów Dino, a także za kontrolę operacyjną sklepów. W 2014 r. objął stanowisko Dyrektora Działu Kontroli, w ramach którego organizuje i nadzoruje prace szeregu działów związanych z zapewnieniem jakości i funkcjonowaniem marketów Dino oraz centrów dystrybucyjnych. Jako członek kluczowych komitetów decyzyjnych Spółki uczestniczy w rozwoju Grupy Dino. Posiada wykształcenie średnie techniczne.
 
Zgodnie z oświadczeniem przekazanym przez Piotra Ścigałę, nie prowadzi on w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Dino Polka, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie z oświadczeniem nowo powołanego Członka Zarządu, nie figuruje on w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS.

Dino: Wyniki finansowe za III kw. 2022

W III kwartale 2022 r. przychody ze sprzedaży Dino Polska wyniosły 5,4 mld zł. Po 9 miesiącach łącznie osiągnęły poziom 14,1 mld zł, czyli przekroczyły przychody z całego poprzedniego roku. W ubiegłym roku przychody sieci wynosiły 13,4 mld zł. Poziom sprzedaży LfL wzrósł o 33,2% w III kwartale. Zysk netto spółki po 9 miesiącach 2022 roku to niemal 804 mln zł.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl