- Celem programu jest dywersyfikacja źródeł finansowania oraz optymalizacja kosztów działalności spółki. Program nie wpływa na dotychczasowe założenia spółki dotyczące ogólnego poziomu zadłużenia netto w relacji do wyniku EBITDA - napisano w komunikacie.

Pozyskane środki mają trafić na "rozwój działalności spółki w ramach dotychczas przyjętej strategii rozwoju, polegającej w szczególności na rozwoju własnej sieci supermarketów działających w segmencie proximity wraz z centrami dystrybucyjnymi i siecią logistyczną".

W związku z programem spółka zawarła z mBank umowę dealerską oraz umowę agencyjną i depozytową.

Spółka będzie mogła wprowadzić poszczególne serie emitowanych obligacji do obrotu w alternatywnym systemie prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych lub BondSpot.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl