• "Skala naszego biznesu rosła jeszcze szybciej niż we wcześniejszych latach, a przez ostatnie dwa lata praktycznie się podwoiła (w 2020 r. sprzedaż Dino wyniosła 10,1 mld zł)" - napisał w liście do akcjonariuszy członek zarządu Michał Krauze.
  • Dino zamierza przeznaczać całość wypracowywanych zysków na nowe otwarcia sklepów.
  • Spółka zapewnia, że będzie utrzymywać wysoką dyscyplinę kosztową organizacji. Pozwoli to kontynuować atrakcyjną dla konsumentów politykę cenową sklepów Dino.
  • Na koniec roku sieć posiadała 2156 sklepów, o 19% więcej w porównaniu do 2021 r.

Wyniki Dino za IV kwartał 2022 r.

Zysk netto grupy Dino Polska wyniósł w czwartym kwartale 2022 roku 328,2 mln zł - wynika z raportu rocznego spółki. 

EBIT wyniósł 437,7 mln zł i był 5,5 proc. niższy od oczekiwań analityków na poziomie 463,4 mln zł.
 
Wynik EBITDA grupy wyniósł 518,5 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał 542,9 mln zł EBITDA.
 
Przychody grupy wyniosły 5,693 mld zł. Analitycy oczekiwali przychodów w wysokości 5,59 mld zł.

Wyniki Dino za 2022 rok

W całym 2022 roku Dino miało 19.801,6 mln zł przychodów (wzrost o 48,2 proc. rdr), 1.837,9 mln zł EBITDA (wzrost o 44,6 proc. rdr) i 1.132,1 mln zł zysku netto (Wzrost o 40,6 proc. rdr).
 
Marża EBITDA za 2022 r. wyniosła 9,3 proc., podczas gdy w 2021 r. było to 9,5 proc.
 
Wzrost sprzedaży LfL wyniósł w 2022 r. 28,5 proc.

- Skala naszego biznesu rosła jeszcze szybciej niż we wcześniejszych latach, a przez ostatnie dwa lata praktycznie się podwoiła (w 2020 r. sprzedaż Dino wyniosła 10,1 mld zł) - napisał w liście do akcjonariuszy członek zarządu Michał Krauze.

- Jest to dla nas dużą motywacją do dalszego otwierania nowych marketów Dino - dodał.

 

Dino - całość zysków na otwieranie nowych marketów

Krauze przyznał, że podobnie jak we wcześniejszych latach, w 2023 r. Dino zamierza przeznaczać całość wypracowywanych zysków na nowe otwarcia sklepów.

- Z większą ostrożnością niż dotychczas będziemy jednak podchodzić do finansowania zewnętrznego w związku z wysokimi stopami procentowymi, oraz do procesu wyboru nowych lokalizacji i budowy sklepów, by minimalizować wpływ inflacji na nasze koszty rozwoju. Oczekujemy, że w 2023 r. przełoży się to na wzrost ogólnej liczby sklepów Dino o niskich kilkanaście procent. Ponadto, na podstawie trendów z początku roku i naszych działań w obszarze oferty produktowo-cenowej, liczymy, że drugi rok z rzędu będziemy w stanie zaraportować silny dwucyfrowy wzrost sprzedaży LfL, choć zapewne nie tak duży jak w 2022 r. - napisał do akcjonariuszy Michał Krauze.

Dyscyplina kosztowa Dino

Równocześnie spółka zapewnia, że będzie utrzymywać wysoką dyscyplinę kosztową organizacji. Pozwoli to kontynuować atrakcyjną dla konsumentów politykę cenową sklepów Dino.

- Z drugiej strony, w obliczu silnej inflacji i zakłóceń w łańcuchach dostaw, które cały czas wywierają presję na wyniki, będzie to pomagać w utrzymaniu marży EBITDA za 2023 r. na poziomie zbliżonym do 2022 r. W dłuższej perspektywie możliwości, które widzimy przed naszą siecią pozostają korzystne. Mamy dużo miejsca do dalszego rozwoju w Polsce, który powinien przynosić wymierne korzyści w postaci większej siły zakupowej i efektu skali, co w połączeniu z dojrzewaniem sieci, powinno stanowić solidny fundament do poprawy rentowności - napisał Krauze.

2156 sklepów sieci Dino

Jak podano w raporcie rocznym, w 2022 r. Dino kontynuowało rozwój geograficzny sieci, uruchamiając 344 nowe markety. Na koniec roku sieć posiadała 2156 sklepów, o 19% więcej w porównaniu do 2021 r.

- W rozwój zainwestowaliśmy 1,4 mld zł, a skumulowana wartość nakładów inwestycyjnych Dino Polska za ostatnich 5 lat zwiększyła się do 5,4 mld zł. Równocześnie stworzyliśmy 5 tys. nowych miejsc pracy w 2022 r. i 24,3 tys. w latach 2018-2022, umacniając się w gronie ważnych podmiotów polskiej gospodarki - dodał członek zarządu Dino.

 

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl