PKN Orlen poinformował w czwartek, że seria B obligacji płockiego koncernu, "poprzez sposób przydziału nadal promuje mniejszych inwestorów, ale jednocześnie daje możliwość zakupu papierów dłużnych większym uczestnikom rynku".

"Zastosowany mechanizm przewiduje przyjęcie zapisów mniejszych lub równych 1 tys. sztuk papierów dłużnych w całości oraz przydzielenie gwarantowanych 1 tys. sztuk obligacji wszystkim, którzy złożą większe zapisy. Zapisy powyżej tej granicy będą redukowane proporcjonalnie" - podał płocki koncern.

Realizowany przez PKN Orlen program emisji obligacji zakłada wyemitowanie w kilku seriach obligacji do łącznej kwoty 1 mld zł w okresie 12 miesięcy. Prospekt dotyczący programu publicznych emisji obligacji spółka złożyła do KNF z końcem maja - został on zatwierdzony w lipcu.

Od 19 października seria A czteroletnich obligacji detalicznych wyemitowanych przez płocki koncern - także o wartości nominalnej 200 mln zł - jest notowana na rynku Catalyst warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (GPW).

"W pamięci mamy ponad dwukrotnie wyższy popyt na papiery dłużne koncernu w przypadku serii A, dlatego zdecydowaliśmy się uplasować kolejne 2 mln obligacji na podobnych, atrakcyjnych warunkach. Przy tej emisji nadal zapewniamy możliwość zapisania się na obligacje bez obaw o wcześniejsze zakończenie okresu subskrypcji, co daje czas na podjęcie decyzji mniej doświadczonym inwestorom" - powiedział prezes PKN Orlen Wojciech Jasiński, cytowany w komunikacie spółki.

PKN Orlen podał, że podobnie jak w przypadku pierwszej serii papierów dłużnych, nowa emisja będzie skierowana do inwestorów indywidualnych poprzez rozbudowaną sieć dystrybucji Domu Maklerskiego PKO BP oraz zdalne środki dostępu, jak telefon, internet, czy urządzenia mobilne.

Jak zaznaczył płocki koncern, zmienne oprocentowanie serii B obligacji oparte będzie o WIBOR 6M powiększony o marżę w wysokości 1 proc. i będzie wypłacane co 6 miesięcy. "Według dzisiejszych kwotowań przyniesie to dochód w wysokości 2,81 proc. w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym" - podkreśliła w czwartek spółka. Zwróciła przy tym uwagę, że w porównaniu do pierwszej transzy obligacji, zmieni się okres ich wykupu, który wyniesie 5 lat.

PKN Orlen potwierdził, że jego intencją jest notowanie papierów dłużnych na rynku Catalyst warszawskiej GPW. Dodał, iż parametry poszczególnych emisji będą na bieżąco dostosowywane do oczekiwań rynkowych oraz potrzeb płockiego koncernu.

Spółka przypomniała, że jej papiery dłużne "otrzymały wysoką ocenę agencji Fitch Ratings, która przyznała całemu programowi rating na poziomie A(pol)".

Jak przypomniał płocki koncern, w ramach pierwszej serii programu emisji papierów dłużnych skierowanych do inwestorów indywidualnych, łączna wartość złożonych zapisów na obligacje serii A wyniosła ponad 429 mln zł, czyli dwukrotnie więcej niż całkowita wartość emisji.

Na drugi w historii PKN Orlen program emisji obligacji detalicznych pod koniec kwietnia wyraziła zgodę rada nadzorcza spółki.

W 2014 r. PKN Orlen sfinalizował wdrożony rok wcześniej program emisji 4 i 6-letnich obligacji detalicznych, w ramach którego zaoferował inwestorom 10 mln sztuk papierów dłużnych w cenie nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości 1 mld zł - było to sześć serii, w tym cztery o wartości po 200 mln zł i dwie o wartości po 100 mln zł.

Z kolei na początku 2012 r. PKN Orlen wyemitował 7-letnie obligacje korporacyjne o wartości 1 mld zł. Dotychczas płocki koncern przeprowadził też dwie emisje 7-letnich euroobligacji, w tym przypadku za pośrednictwem swej szwedzkiej spółki Orlen Capital: w 2014 r. o wartości 500 mln euro oraz w 2016 r. o wartości 750 mln euro.

Zarówno przy emisji obligacji, jak i euroobligacji, PKN Orlen podkreślał, że "koncern, pozyskując finansowanie poza sektorem bankowym, wpisuje się w światowy trend dywersyfikacji sposobów finansowania działalności i rozwoju".

W marcu tego roku spółka Orlen Capital została wyróżniona przez warszawską GPW w kategorii największa wartość debiutu na rynku Catalyst w 2016 r. w związku z wprowadzeniem do obrotu 7-letnich euroobligacji o wartości 750 mln euro. 

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl