Zysk EBITDA Emperii osiągnął poziom 23,7 mln zł i był wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 3,9 proc. Przychody ze sprzedaży w wysokości 493 mln zł były wyższe o 0,33 proc.

Zysk netto wypracowany przez Grupę Emperia wyniósł 13,7 mln zł i był niższy o 47,7 proc. Na jego poziom wpłynęło przede wszystkim zmniejszenie dochodów odsetkowych - o blisko 10 mln zł, po ubiegłorocznej wypłacie dywidendy akcjonariuszom. Na szczególną uwagę zasługują dobre wyniki segmentu detalicznego, który odpowiada za blisko 98 proc. przychodów ze sprzedaży Grupy.

Zysk operacyjny wzrósł do 13,5 mln zł z 11,6 mln zł rok wcześniej. Analitycy oczekiwali, że EBIT wyniesie 9,6 mln zł. Przychody grupy wzrosły do 493 mln zł z 491,4 mln zł przed rokiem i były nieco poniżej prognoz na poziomie 500,2 mln zł.

Spółka przypomniała w komentarzu do wyników, że w I kwartale ubiegłego roku miały miejsce zdarzenia jednorazowe, które istotnie wpłynęły na wynik tamtego okresu. Grupa osiągnęła m.in. 11,6 mln zł wyniku na operacjach finansowych (w bieżącym okresie tylko 1,7 mln zł), co było związane z posiadanymi środkami ze zbycia działalności dystrybucyjnej.

Wynik operacyjny segmentu detalicznego wzrósł w I kw. 2013 r. do 2,29 mln zł z 210 tys. zł rok wcześniej. Na koniec kwartału grupa posiadała 240 sklepów wobec 238 rok wcześniej.

Segment nieruchomości zanotował wzrost wyniku operacyjnego do 9,7 mln zł z 38 tys. zł przed rokiem. W obszarze informatycznym wynik wzrósł do 2,1 mln zł z 1,45 mln zł.

W pierwszym kwartale Grupa Kapitałowa Emperia zgodnie z obraną strategią swoje działania koncentrowała na umacnianiu pozycji Grupy w sektorze handlu detalicznego artykułami spożywczymi jako głównym obszarze działalności.

W segmencie supermarketów rozpoczęto proces implementacji strategii „Nowa jeszcze lepsza Stokrotka", którego celem jest uatrakcyjnienie konceptu supermarketu Stokrotka dla konsumentów jak i stworzenie efektywniejszego modelu jego funkcjonowania. Kontynuowano proces upraszczania struktur organizacyjnych, optymalizacji kosztów sklepów i redukcji kosztów centrali.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl