Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje wśród polskich konsumentów, wyniósł w kwietniu: -11 i był o 1,2 pkt. proc. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Nastroje konsumentów

W kwietniu składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich kształtowały się następująco:
 
– nastąpił wzrost ocen bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – wzrost o 1,6 pkt. proc., z poziomu -11,4 do -9,8;
– nastąpiło pogorszenie ocen przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – spadek o 3,9 pkt. proc., z poziomu 0 do -3,9;
– nastąpiło pogorszenie ocen przyszłej sytuacji gospodarczej kraju – spadek o 1,6 pkt. proc., z poziomu -34,5 do -36,1;
– nastąpił spadek skłonności do zakupów – spadek o 0,8 pkt. proc., z poziomu -6,7 do 5,9.
 
Badanie zrealizowano w dniach 9-14 kwietnia na kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie n=1000 osób.
 
Barometr może przyjmować wartości od –100 do +100 i jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, iż w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionych pesymistycznie. Wartość ujemna barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.
 
Barometr jest zagregowanym wskaźnikiem sporządzanym na zlecenie Komisji Europejskiej, wyliczanym od 1985 roku. Obecnie indeks obejmuje 27 krajów. Dane dla Polski pochodzą z badania GfK współfinansowanego przez Komisję Europejską. 

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl