• Grupa Pepco w pierwszej połowie roku we wszystkich formatach sklepów utrzymywała silną dynamika handlu.
  • Sprzedaż w warunkach porównywalnych (LFL) wzrosła łącznie o 11,1%, w Pepco o 15,8%, a w Poundland Group o 4,9%.
  • Wyniki finansowe za I półrocze były lepsze niż w ubiegłym roku, przy założeniu stałego kursu walutowego.
  • Łączna liczba sklepów na koniec pierwszego półrocza wyniosła 4 127, co oznacza wzrost o 12% w ujęciu rok do roku, co wynikało głównie ze wzrostu liczby placówek sieci Pepco w Europie Zachodniej.

Grupa Pepco podała wyniki finansowe. 

Pepco Group wypracowało w pierwszym półroczu zakończonym 31 marca 2023 r. 2.839 mln euro przychodów i 377 mln euro bazowej EBITDA, w porównaniu do 2.372 mln euro przychodów i 347 mln euro EBITDA przed rokiem - informuje spółka w raporcie.

Pepco podało, że przychody grupy w pierwszym półroczu wzrosły o 22,8 proc. w ujęciu rok do roku przy założeniu stałego kursu walutowego. Przychody w warunkach porównywalnych (LFL) wzrosły w tym okresie o 11,1 proc. (+13 proc. w pierwszym kwartale i +8,5 proc. w drugim kwartale).

Sprzedaż LFL w Pepco wzrosła o 15,8 proc., a w Poundland Group o 4,9 proc.

Marża brutto spadła o 0,9 p.p. do 40,1 proc.

"Marża brutto na poziomie 40,1 proc. w pierwszym półroczu odzwierciedla oczekiwania, przy oczekiwanym wzroście w drugim półroczu wraz ze spadkiem inflacji po stronie kosztów podstawowych" - czytamy w raporcie.

Raportowany zysk po opodatkowaniu wyniósł 81 mln euro, co oznacza spadek o 14 proc. rdr.

Zadłużenie netto na koniec I półrocza wyniosło 383 mln euro (MSR 17), co stanowi 0,9-krotność LTM EBITDA.

Grupa Pepco - 166 nowych sklepów

- Grupa poczyniła znaczne postępy w realizacji przyjętych celów strategicznych w tym półroczu, odnotowując jednocześnie zarówno wzrost przychodów jak i bazowego wyniku EBITDA. W omawianym okresie otworzyliśmy 166 nowych sklepów netto i jesteśmy przekonani, że osiągniemy zakładany cel, jakim jest otwarcie co najmniej 550 nowych sklepów netto w bieżącym roku obrotowym. Włochy, gdzie niedawno otworzyliśmy nasz setny sklep, oraz Hiszpania – która korzysta z naszej połączonej oferty odzieży, produktów ogólnego użytku i produktów szybkozbywalnych – nadal są naszymi największymi i najszybciej rozwijającymi się rynkami w Europie Zachodniej. W maju wprowadziliśmy markę Pepco na rynek portugalski. Inflacja w Europie Środkowej utrzymuje się na podwyższonym poziomie, w związku z czym w III kwartale działalność w sklepach Pepco pozostawała wyzwaniem. Skupiamy się na realizacji naszej strategii i pozostajemy na dobrej drodze do osiągnięcia całorocznego wzrostu EBITDA zgodnie z wcześniejszymi prognozami - informuje w komunikacie Trevor Masters, Dyrektor Generalny (CEO) Pepco Group.

W pierwszym półroczu Grupa otworzyła 166 nowych sklepów netto. Liczba otwarć była niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (I półrocze roku obrotowego 2022: 235 nowych sklepów netto), co odzwierciedla zakładane zróżnicowane tempo w poszczególnych etapach, przy czym w drugiej połowie 2023 r. zakłada się przyspieszenie dynamiki otwierania sklepów.

Grupa jest przekonana, że w bieżącym roku obrotowym otworzy co najmniej 550 nowych sklepów netto.

Wyniki całej sieci pozostają dobre, szczególnie w naszych większych sklepach Pepco w Hiszpanii, które oferują produkty szybkozbywalne (FMCG). Był to pierwszy okres, w którym liczba otwarć nowych sklepów netto w Europie Zachodniej przewyższyła liczbę otwarć w Europie Środkowej. Nowym krajem, w którym Grupa uruchomiła sklepy w pierwszym półroczu była Grecja, gdzie na koniec tego okresu działało 10 sklepów

Dealz Polska - plany rozwoju

Do Grupy Pepco należą również: Poundland i Dealz. Poundland otworzył w pierwszej połowie roku 24 sklepy, jednocześnie zamykając 28 nierentownych placówek w ramach długoterminowego planu rozwoju sieci.

Dealz Polska otworzył w tym okresie 36 nowych sklepów i nie zamknął żadnego, osiągając okrągłą liczbę 200 sklepów. 

Marka Dealz w Polsce wzoruje się na brytyjskim Poundland, oferując klientom gamę znanych międzynarodowych marek FMCG i produktów ogólnego użytku w niskich cenach.

- Po przeprowadzeniu strategicznego przeglądu działalności Dealz doszliśmy do wniosku, że istnieje kilka kluczowych punktów dotyczących przyszłości marki. Zachowamy markę Dealz w Polsce i nie będziemy przekształcać tych sklepów w Pepco, gdyż marki te wzajemnie się uzupełniają. Istnieje wyraźna szansa na rozwój marki Dealz, oferującej połączenie produktów szybkozbywalnych i produktów ogólnego użytku, oprócz Pepco - informuje spółka w komunikacie.

- Rozwijanie marki Dealz w Europie Środkowej stanowi ważną i atrakcyjną dodatkową szansę na wzrost dla Grupy wraz z Pepco. Wykorzystamy skalę naszej Grupy i zoptymalizujemy działalność Dealz wraz z Pepco, dostosowując wspólną infrastrukturę w celu zapewnienia większej efektywności i obniżenia kosztów prowadzenia działalności. Działanie jako skonsolidowana organizacja oznacza, że możliwości opanowane w każdym obszarze działalności (produkty ogólnego użytku w Pepco i produkty szybkozbywalne w Dealz) można łatwo wdrożyć w całym portfolio sklepów. Odświeżamy markę Dealz poprzez nowy wygląd i styl, w tym nowe logo Dealz i nowoczesne wyposażenie sklepów. Poprawiamy doświadczenia zakupowe naszych klientów, upraszczając układ sklepu oraz rozszerzając i ulepszając asortyment towarów, w tym o ofertę produktów ogólnego użytku pochodzących z Pepco, począwszy od jesieni 2023 r. Zoptymalizujemy łańcuch dostaw w taki sposób, aby Dealz pełnił rolę hurtowni kategorii FMCG dla wszystkich sklepów Pepco, zgodnie z potrzebami. Wszystkie prace podjęte w celu rozwoju i wzrostu Dealz w Europie Środkowo-Wschodniej obejmują wszystkie cztery strategiczne obszary – Więcej, Lepiej, Taniej i Prościej. Dealz niedawno osiągnął w Polsce ważny kamień milowy, otwierając swój dwusetny sklep w marcu 2023 roku. Grupa oczekuje, że do końca grudnia 2023 r. Dealz otworzy łącznie 300 sklepów. Wszystkie nowe sklepy przyjmą nową identyfikację marki, natomiast starsze sklepy będą z czasem dostosowywane do nowego wizerunku marki. W omawianym okresie kluczowe centralnie zarządzane funkcje i centrala Dealz zostały zintegrowane z centralą Pepco. Pomoże to w wymianie wiedzy, najlepszych praktyk i efektywności operacyjnej w całej Grupie - czytamy w raporcie. 

 

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl