W połowie maja zarząd InPostu informował, że zdecydował się na podjęcie działań restrukturyzacyjnych w zakresie obsługi przesyłek listowych w związku ze spadkiem wolumenu i presją cenową.

Restrukturyzacja ma obejmować: wypowiedzenie nierentownych umów na obsługę przesyłek listowych, o najniższych stawkach jednostkowych, dalszą redukcję kosztów centralnych, ograniczenie obszaru działania do głównych miast w Polsce (co szacunkowo zmniejszy obsługiwane wolumeny listów o ok. 30 proc., a których obsługa generuje ok. 50 proc. bezpośrednich kosztów dystrybucji), renegocjację obowiązujących umów, przeniesienie do infrastruktury kurierskiej obsługi listów poleconych dla sektora e-commerce doręczanych na terenach poza aglomeracyjnych, budowanie księgi popytu na usługi listowe świadczone przez InPost na rok 2017.

InPost podawał, że po zakończeniu tego procesu zostaną podjęte dalsze decyzje co do działalności listowej oraz wielkości obszaru obsługi.

Spółka spodziewa się, że efektem tych działań będzie osiągnięcie po drugim kwartale tego roku pozytywnego wyniku EBITDA segmentu listowego na poziomie miesięcznym, w porównaniu z szacowaną miesięczną stratą na poziomie EBITDA w wysokości ok. 2,5 mln zł w przypadku nie podjęcia restrukturyzacji. 

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl