W Polsce koniunktura w handlu w III kwartale, podobnie jak w II kw., pogorszyła się - podał Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH.Z badania wynika, że ogólny wskaźnik koniunktury przyjął wartość ujemną i był niższy od poziomu z III kwartału 2016 r. oraz od średniej dla tego okresu z ostatnich 10 lat.

"W ciągu kwartału spadły również salda odpowiedzi na pytania dotyczące: zmian sytuacji finansowej przedsiębiorstw handlowych, zakupów od dostawców krajowych oraz utrzymywanych powierzchni magazynowych. Przedsiębiorcy ocenili swoją ogólną kondycję jako dobrą - saldo odpowiedzi na to pytanie wyniosło +16,9 pkt." - napisano w komentarzu.

"Na aktualne saldo złożył się następujący rozkład odpowiedzi: 32,9 proc. badanych przedsiębiorstw uznało ogólną kondycję swojego przedsiębiorstwa za dobrą, 51,1 proc. ankietowanych za średnią, natomiast 16,0 proc. za słabą. Przewidywania dotyczące rozwoju ogólnej sytuacji w najbliższych 6 miesiącach są jednak negatywne" - dodano.

W ocenie autorów raportu, podobnie jak w poprzednich kwartałach, możliwości poprawy sytuacji przedsiębiorstw handlowych ograniczały następujące czynniki: konkurencja, koszty zatrudnienia pracowników oraz niedostateczny popyt.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl