W związku z zawarciem w/w umowy wartość netto umów zawartych przez P.A. NOVA S.A. z w/w podmiotem w ciągu ostatnich 12 miesięcy - poza umowami opisanymi już w raportach bieżących - wynosi 43.498.000,00 zł.

Przedmiotem w/w umowy jest wybudowanie "pod klucz" centrum handlowego oraz urządzeń zewnętrznych. Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe dla wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę netto 17.000.000,00 zł.

 

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl