Według analizy wykonanej przez ekspertów z aplikacji Blix 36,6 proc. jej użytkowników oszczędza średnio na produktach od 21 zł do 50 zł, 28,1 proc.- od 51 zł do 100 zł, 19,2 proc.- od 1zł do 20 zł, 7,3 proc.- od 101 zł do 500 zł, natomiast 5 proc.powyżej 500 zł. 8,3 proc.respondentów nie robi tego wcale, ale są to osoby najmniej zaangażowane w przegląd promocji. Korzystają one z aplikacji raczej rzadko np. raz na tydzień.

Maksimum oszczędzają osoby, które najbardziej są zainteresowane zakupem mebli (średnio 85,40 zł miesięcznie), elektroniki (66,50 zł) i produktów związanych z pielęgnacją dzieci (64,10 zł). Najmniej oszczędzają klienci, którzy poszukują w pierwszej kolejności kosmetyków (51,10 zł) oraz gier i zabawek (57,30 zł).

- Ponieważ towary pojawiają się w gazetkach cyklicznie, zwiększając zakupy można przenieść oszczędności na kolejne miesiące. Ta metoda sprawdza się w przypadku zakupów produktów powyżej 100 zł lub wtedy, kiedy chcemy kupić je na zapas. Tak się dzieje, ponieważ na koszt zakupu towarów składa się nie tylko cena, ale także między innymi wydatek związany z dojazdem i nakład czasu, mówi Michał Pajdak Business Developement Director aplikacji Blix.

Najwięcej w aplikacji oszczędzają osoby w wieku 35-44 lata (74,80 zł), a najmniej w wieku 18-24 lata (48,80 zł) i poniżej 18 lat (39,90 zł). Wynika to bezpośrednio z większego budżetu na wydatki w sieciach handlowych wśród osób w wieku 35-44 lata, ich ustabilizowanej sytuacji rodzinnej, a także większych dochodów. Są one również odpowiedzialne za zakupy dla całego gospodarstwa domowego. Mimo że najczęściej z aplikacji korzystają kobiety (81 proc.), to jednak zdecydowanym liderem w oszczędzaniu, pod względem kwoty, są mężczyźni - 66,48 zł. Kobiety deklarują, że oszczędzają 59,09 zł miesięcznie. Może to wynikać z faktu, że mężczyźni są przede wszystkim zainteresowani innymi kategoriami produktów. Przykładowo 22,4 proc.mężczyzn i jedynie 1,8 proc.kobiet deklaruje, że najbardziej interesują ich promocje na elektronikę.

Najmniej w aplikacji Blix oszczędzają rolnicy (37,46 zł). To jest także jedyna grupa zawodowa, w której żaden pytany respondent nie deklarował, że dzięki aplikacji oszczędza powyżej 100 zł miesięcznie. Powodem takiej sytuacji jest najniższy, pod względem grup zawodowych w Polsce, poziom wydatków na jedną osobę w gospodarstwie domowym, który wynosi 799 zł miesięcznie (według danych GUS), a także ograniczona konkurencja sklepów na terenach wiejskich.

Niewiele, bo 41,11 zł, oszczędzają uczniowie i studenci. Z reguły ich budżety są mocno ograniczone. Nie są oni zazwyczaj odpowiedzialni za bieżące zakupy dla całej rodziny, dlatego suma ich oszczędności jest nieco niższa. Poniżej średniej (60,50 zł) znajdują się także osoby, które nie pracują. Deklarują one oszczędności w wysokości 50,85 zł miesięcznie. Wynika to przede wszystkim z mniejszych wydatków na konsumpcję osób niepracujących. Rekordzistami w zakresie oszczędności w aplikacji mobilnej są renciści (78,01 zł), ale także osoby pracujące na własny rachunek (77,54 zł) i pracownicy umysłowi na kierowniczym stanowisku (76,05 zł). Powyższe grupy charakteryzują się wyższymi niż średnia dochodami miesięcznymi, i co się z tym wiąże, wydatkami (według GUS pracujący na własny rachunek wydają 1302 zł miesięcznie na jednego członka rodziny, co stanowi o 34,8 proc.więcej niż renciści).
Z badań Blix także wynika, że im więcej osób jest w gospodarstwie domowym, tym większe są wydatki i oszczędności dla użytkownika aplikacji. Osoby żyjące samotnie oszczędzają 46,62 zł, a rodziny 3-osobowe i większe pomiędzy 59,91 zł-63,32 zł.

Ruch w aplikacji mobilnej w grudniu poprzedniego roku zwiększył się w porównaniu z listopadem o 11 proc. W same święta użytkownicy mało korzystają z aplikacji, ponieważ z reguły sklepy są zamknięte. Natomiast 27 grudnia zaczynają się kolejne etapy wyprzedaży i sklepy kuszą wielkimi rabatami, dlatego tak wiele osób tego dnia wraca do tego typu aplikacji po spokojnym okresie świątecznym. Użytkownicy w pewien sposób nadrabiają mniejszą aktywność w poprzednich dniach.

- Tylko w ciągu ostatnich dwóch tygodni liczba obejrzanych gazetek, przypadających na jednego użytkownika, zwiększyła się o blisko 7 proc.w stosunku do okresu poprzedniego, co w połączeniu ze zwiększającą się liczbą aktywnych użytkowników daje nam 10 proc.wzrost wyświetleń gazetek. Wiele sklepów wprowadza specjalne świąteczne edycje gazetek, które cieszą się sporą popularnością, a to z kolei przekłada się na zwiększoną aktywność użytkowników w okresie przedświątecznym, wyjaśnia Katarzyna Jaszkiewicz, kierownik ds. marketingu aplikacji Blix.

Badanie zostało przeprowadzone na próbie 5 708 użytkowników aplikacji mobilnej Blix przez instytut badawczy ABR SESTA. Celem badania było poznanie zachowań nabywczych osób korzystających z mobilnych aplikacji gazetkowych oraz sposobu, w jaki są one wykorzystywane w procesie zakupu.

 

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl