Chodzi o ponowne rozpatrzenie decyzji KNF z  21 stycznia 2020 r. nakładającej na: Jerzego Mazgaja karę pieniężną w wysokości 100 000 zł i  Mariusza Wojdona karę pieniężną w wysokości 80 000 zł
wobec stwierdzenia rażącego naruszenia obowiązków informacyjnych przez spółkę Alma Market SA w upadłości. Naruszenie dotyczy skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2016 roku oraz skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2016 roku w okresie.

Według KNF spółka publiczna rażąco naruszyła obowiązki informacyjne ponieważ nie ujawniła w między innymi "występowania istotnych niepewności dotyczących zdarzeń lub okoliczności, które mogą nasuwać poważne wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuowania działalności". 

Więcej na dlahandlu.pl.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl