Spółka podała, że szacunki te bazują na założeniu kształtowania się wartości akcji ABC Data na poziomie zbliżonym do obecnego, a także między innymi na założeniu zamknięcia transakcji zakupu 20 proc. akcji tureckiej spółki giełdowej Indeks w maju 2013 roku.

"ABC Data zapowiedziała wypłatę ok. 30 mln zł dywidendy z zysku za 2012 r., z czego ok. 19 mln zł przypadnie MCI. Turecki Indeks to również spółka dywidendowa. Zamknięcie tureckiej inwestycji planowane jest w I połowie 2013 r." - poinformowała podczas środowej prezentacji wyników po I kw. Magda Pasecka, członek zarządu MCI.

"Jesteśmy w stanie osiągnąć trzycyfrowy wynik netto na koniec 2013 r." - dodała.

W pierwszym kwartale 2013 roku MCI osiągnęła 9,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto.

MCI w informacji prasowej podaje, że "w drugiej połowie roku skupi się na inwestycjach typu ekspansja i buy-out".

"Grupa MCI dysponuje dużą płynnością, której znaczną część zamierza przeznaczyć na nowe inwestycje jeszcze w 2013 roku. W tym roku na nowe projekty technologiczne planuje wydać blisko 250 mln zł" - podała grupa MCI w środowym raporcie.

"Planujemy trzy projekty, z czego o jednym możemy poinformować jeszcze w pierwszej połowie roku" - powiedziała Pasecka.

"W tym roku planujemy jedno duże wyjście, ale nie mamy jeszcze sprecyzowanych planów, która by to miała być spółka" - dodała.

MCI w prezentacji wyników za I kw. informuje, że analizuje "szereg projektów z obszarów e-commerce (e-travel, e-fashion), gaming oraz aplikacji mobilnych na rynku krajowym oraz zagranicznych (CEE, Europa Zachodnia, Turcja)".

MCI, powołując się na dane Eurostatu, Banku Światowego, Internet Standard i E-Handel Polska, wskazuje, że w scenariuszu neutralnym w perspektywie od 2011 r. do 2017 r. rynek e-commerce w Polsce może rosnąć rocznie o 25,5 proc. W scenariuszu pesymistycznym CAGR rynku to 14,9 proc., a w optymistycznym 33,1 proc.

Z przywołanych w środowej prezentacji MCI danych Centre for Retail Research, rynek e-commerce w Polsce wzrósł z 4,5 mld euro w 2011 r. do 5,6 mld euro w 2012 r., podczas gdy w 2008 r. było to 1,9 mld euro, co w latach 2008-2012 r. daje CAGR na poziomie 31,6 proc.

"Bardzo obiecujący jest też rynek rosyjski. Spodziewamy się tam dużych wzrostów" - oceniła Pasecka.

Aktywa pod zarządzeniem (AUM) MCI na koniec I kw. 2013 r. wyniosły 838 mln zł wobec 805,2 mln zł rok wcześniej. Jak informuje MCi w środowej informacji prasowej, grupa jest "na dobrej drodze" by na koniec 2013 r. przekroczyć 1 mld zł aktywów pod zarządzaniem.

MCI planuje ostatecznie wydzielić z grupy spółkę zarządzającą PEM (Private Equity Managers).

"IPO PEM planowane jest na 2014 r., pod warunkiem dobrej sytuacji na rynkach finansowych" - poinformowała Pasecka.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl