Resort zapowiada, że od poniedziałku przez kolejnych 6 tygodni będzie zamieszczać wskazówki, jak każdy konsument poprzez codzienne wybory może przyczynić się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Informacje będą pojawiały się w cyklu broszur "Odpowiedzialny konsument" i dotyczyć będą następujących obszarów: zakupy i konsumpcja, zdrowie, życie w domu, transport, produkty finansowe oraz zrównoważone budownictwo.

"Aby zrealizować Cele Zrównoważonego Rozwoju oraz osiągnąć uzgodnione na szczeblu międzynarodowym cele środowiskowe nie będzie wystarczające wprowadzenie środków branych pod uwagę dotychczas. Do zmiany transformacyjnej konieczne będą działania obejmujące przemianę praktyk społecznych, postaw i norm kulturowych. Aby nadać zmianom większej dynamiki, trzeba szerszego promowania postaw odpowiedzialnej konsumpcji - ta kampania ma temu służyć" - napisano.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl