Nowe centrum dystrybucyjne Dino zbuduje Mirbud

Jak podano, przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, wykonanie oraz przekazanie zamawiającemu centrum logistycznego, położonego w m. Bolewicko, gm. Miedzichowo, powiat nowotomyski wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną, w tym wszystkimi sieciami, przyłączami i instalacjami, a także budową drogi wewnętrznej i przebudową/rozbudową układu drogowego w ciągu pasów drogowych dróg: gminnej i krajowej. Wartość umowy: 106 300 000,00zł zł netto. 

Jak już pisaliśmy, spółka Dino oczekuje, że zakończenie inwestycji nastąpi w pierwszym półroczu 2024 r.

"Inwestycja będzie polegała na kompleksowej budowie i wyposażeniu m.in. mroźni, chłodni, magazynów z kontrolowaną temperaturą, magazynu suchego oraz części socjalno-biurowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi i miejscami parkingowymi. Planowana łączna powierzchnia magazynowa centrum dystrybucyjnego wyniesie ok. 45 tys. metrów kwadratowych" - informuje Dino Polska.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl