Przedmiotem umowy jest wykonanie przebudowy samoobsługowego domu handlowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Wynagrodzenie ryczałtowe netto spółki za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 11.377.200,00 zł. Strony ustaliły termin zakończenia prac na dzień 05.02.2018 r.
 
Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl