"Podtrzymujemy nasze prognozy na rok obrotowy 2023, czyli osiągnięcie kilkunastoprocentowego wzrostu EBITDA przy stałych kursach wymiany, o ile nie wystąpi dalsze istotne pogorszenie warunków makroekonomicznych. Oczekujemy, że przychody będą dalej rosnąć w tempie od kilkunastu do wysokich kilkunastu procent, w efekcie przyspieszonego rozwoju sieci sklepów oraz wzrostu przychodów LFL w istniejącej sieci wspieranego programem modernizacji sklepów" - napisano w komunikacie.

 Wpływy Pepco będą rosnąć

"W długoterminowej perspektywie przyspieszymy realizację naszej strategii, osiągając EBITDA na poziomie 1 mld euro według MSR 17 w okresie krótszym niż 5 lat, czyli przed terminem wskazanym w momencie naszego IPO w maju 2021 r." - dodała spółka.

W roku 2021/22, zakończonym 30 września 2022 r., bazowa EBITDA Pepco Group, obliczana zgodnie z MSSF 16, sięgnęła 731 mln euro, rosnąc o 14,3 proc. przy stałym kursie walutowym oraz o 13 proc. rdr przy rzeczywistych kursach walutowych. Wynik znalazł się w górnej części przedziału prognozy spółki wynoszącej 720-735 mln euro.

 Modernizacja i nowe otwarcia sklepów

"Mamy zamiar przyspieszyć realizację programu rentownego otwierania nowych sklepów, co w połączeniu z większym skupieniem na Europie Zachodniej oraz szerokim programem modernizacji w Europie Środkowo-Wschodniej oznacza, że nasze roczne wydatki kapitałowe wzrosną z poziomów historycznych do 350-400 mln euro w ciągu kilku najbliższych lat. Te inwestycje zostaną sfinansowane przez dalsze udoskonalenia operacyjnych przepływów pieniężnych wynikające z działań kierownictwa, a także przez wysoką rentowność gotówkową istniejącej sieci sklepów" - podała spółka.

Jak dodano, Rada Dyrektorów pracuje nad przeglądem harmonogramu wprowadzenia progresywnej polityki dywidendowej. Decyzja zostanie podjęta po przeprowadzeniu pełnej analizy możliwości dalszego wzrostu.

 550 nowych sklepów Pepco w ciągu roku

Pepco Group podało, że chce otworzyć w roku obrotowym 2022/23 co najmniej 550 nowych sklepów netto. Na koniec roku sieć powinna liczyć przynajmniej 4.500 sklepów. Długoterminową ambicją Pepco Group jest prowadzenie około 20.000 sklepów w całej Europie.

W roku obrotowym 2021/2022 grupa otworzyła rekordową liczbę 516 nowych sklepów netto (nie licząc zamknięcia 59 sklepów Fultons).

Nakłady inwestycyjne grupy w roku obrotowym 2021/22 wyniosły 225 mln euro i były 73 mln euro wyższe niż w roku obrotowym 2020/21.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl