- Projekt posługuje się nieznanymi naszemu prawu pojęciami i definicjami, takimi jak handel, placówka handlowa, czy czynności związane z handlem. Niezależnie od ilości niedziel objętych zakazem, skutki uchwalenia ustawy w tym kształcie mogą być odwrotne do zamierzonych. Wystawia ich również na ryzyko odpowiedzialności karnej, gdy podjęta w dobrej wierze działalność zostanie zinterpretowana przez sądy sprzecznie z intencjami twórców tego projektu – mówi Waldemar Nowakowski, prezes Polskiej Izby Handlu (PIH). 

Przykładem takiej niejasnej definicji wyjątku jest definicja handlu: „należy przez to rozumieć proces sprzedaży polegający na wymianie towaru lub wyrobu na środki pieniężne”. 

W imieniu przedsiębiorców, którzy prowadzą sprzedaż w Internecie chcemy zadać praktyczne pytania o zakres planowanego zakazu handlu, który ma objąć sklepy internetowe i platformy internetowe. Z odpowiedzią na te pytania każdy z tych przedsiębiorców będzie musiał się zmierzyć, przy decyzji o zamknięciu lub prowadzeniu działalności w niedziele i święta – dodaje Waldemar Nowakowski. 

1.            W jakim czasie dochodzi do handlu w przypadku zamówienia towaru ze sklepu internetowego?

•             Czy w momencie odbioru towaru od kuriera?

•             Czy w momencie faktycznej zapłaty za towar?

•             Czy w momencie złożenia zamówienia?

 

2.            Jakie miejsce jest placówką handlową, w której dochodzi do handlu przez Internet?

•             Mieszkanie odbiorcy zamówienia?

•             Miejsce gdzie stoi serwer?

•             Magazyn firmy kurierskiej?

 

3.            Co oznacza, że zakaz handlu nie obowiązuje w sklepach internetowych i platformach internetowych, w których „handel ma charakter zautomatyzowany”?

•             Czy złożenie zamówienia i płatność przy pomocy aplikacji na telefonie komórkowym będzie możliwe w niedzielę?

•             Czy dostawa kurierem w niedzielę będzie możliwa?

•             Czy odbiór zamówienia przez klienta w punkcie odbioru w niedzielę będzie dozwolony?

- Pytań związanych z praktycznym aspektem zastosowania i wykonywania przepisów ustawy jest znacznie więcej i dotyczą wielu płaszczyzn. Od precyzyjnych odpowiedzi na te pytania będzie zależało istnienie tysięcy polskich firm handlowych, ale także firm, których działalność nie polega na handlu, ale takich, które istnieją obok handlu, na przykład firm kurierskich – mówi Waldemar Nowakowski. 

Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy nie mogą prowadzić do sytuacji, w której polscy przedsiębiorcy będą zmuszeni zakończyć swoją działalność ze względu na konsekwencje finansowe jakich doznają z powodu wprowadzenia ustawy w takim kształcie - uważa PIH. 

Dlatego też Polska Izba Handlu przekazała parlamentarzystom projekt poprawek z nadzieją, że zostanie on wykorzystany podczas drugiego czytania projektu.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl